Juletræsstader

Retningslinierne åbner op for at foreninger kan få et juletræsstade.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

18. june 2013 til 30. august 2013

Sagsnummer

2013-0152812

Indsendelsesfrist for høringssvar

30. august 2013

Høringen er lukket

Salg af juletræer varsler julens komme på hjørner og pladser rundt omkring i København i december måned. Her kan Københavnerne købe deres juletræer og andet julestads og staderne ses som et velkomment element i bybilledet.
Den nuværende stadeordning betyder, at stadeholdere år for år har mulighed for at gentegne deres stade og eventuelle ledige stader kan d. 30. september efterfølgende erhverves ved personligt fremmøde i Kundecenteret. Her har der udviklet sig tradition for, at interesserede slår lejr uden for og kl. 8.00 inviteres indenfor til rundstykker og kaffe, hvorefter de ledige stader fordeles efter først til mølle-princippet. Dog kan man kun få tilladelse til ét stade pr. person.
Ændringer af ordningen
Forvaltningen ønsker at ændre ordningen for juletræsstader således, at ledige pladser fremover fortrinsvis tildeles godkendte folkeoplysende foreninger i København.
Formålet med fortrinsvis at tildele det lokale foreningsliv juletræsstadepladserne er at give foreningerne en ny indtjeningsmulighed, der samtidig kan indgå som en del af foreningens aktiviteter. Da det folkeoplysende arbejdes mission bl.a. er at bidrage til aktiv deltagelse og kompetenceudvikling kunne salg af juletræer f.eks. også tænkes som en mulighed for at opkvalificere foreningens medlemmer og give dem en bedre forståelse af det at være erhvervsdrivende.
Gentegningsretten bibeholdes fortsat, men nu kun for en tre-årig periode – modsat tidligere, hvor den i princippet var for altid - med mulighed for yderligere forlængelse, hvis kommunens retningslinjer og betingelserne i tilladelsen er overholdt.
Derudover vil ledige pladser fremover blive slået op på kommunen hjemmeside, hvor interesserede så kan ansøge – på samme måde, som ordningen for faste stadepladser også administreres. Forvaltningen vil derefter fordele de ledige stadepladser til de bedst egnede ansøger ud fra kriterier som f.eks. sortiment, pris, antal m2 mv.
Forvaltningen vil fremover øge tilsynet og på den baggrund opsige de stadeholdere, som ikke overholder de nye retningslinjer for juletræsstader.

Ansvarlig

Københavns Erhvervsservice, Louise Zachariassen, 3046 3407

Få nyt om høringer

Abonnér