Høring af kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service

Udkast til revideret kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Københavns Kommune

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

27. august 2018 til 21. september 2018

Sagsnummer

2018-0211964

Indsendelsesfrist for høringssvar

21. september 2018

Høringen er lukket

Socialforvaltningen sender hermed udkast til revideret kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Københavns Kommune i høring forud for politisk behandling i Socialudvalget og Borgerrepræsentationen.

Ifølge bekendtgørelsen om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug skal kommunen revidere standarden mindst hvert andet år. Den nuværende kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug er gældende for årene 2017-2018. Socialforvaltningen har på den baggrund udarbejdet udkast til revideret kvalitetsstandard gældende for årene 2019-2020.

Kvalitetstandarden for social behandling for stofmisbrug beskriver det serviceniveau, man som borger kan forvente at få, hvis man modtager social behandling for et problematiske forbrug af stoffer i Københavns Kommune. 

Få nyt om høringer

Abonnér