Høring af forslag til projekttillæg 2022 til Spildevandsplan 2018

  • Kort med område for parkeringszoner Bispebjerg
Forslag til projekttillæg 2022 til Spildevandsplan 2018 vil muliggøre gennemførelsen af 38 spildevandsprojekter

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

6. januar 2022 til 3. marts 2022

Sagsnummer

2022-0006624

Indsendelsesfrist for høringssvar

3. marts 2022

Høring ikke åben

Københavns Borgerrepræsentationen har på møde den 16. december 2021 besluttet at offentliggøre forslag til projekttillæg 2022 til Spildevandsplan 2018. 

Se forvaltningens indstilling til politikerne og referatet af mødet i Borgerrepræsentationen her.

Forslag til projekttillæg 2022 til Spildevandsplan 2018 vil muliggøre 38 projekter indenfor projektkategorierne afløbssystem, klimatilpasning og byudvikling, som er defineret i rammeplanen Spildevandsplan 2018. Der er ingen projekter i projektkategorien renseanlæg.

Projekterne medvirker til at understøtte kommunens serviceniveau for kloakken, klimatilpasning, målsætninger for badevandskvaliteten i Københavns Havn og Øresund samt statens målsætninger for vandområder.

Har du bemærkninger til forslag til projekttilægget kan du afgive hørringssvar her indtil den 3. marts 2022.

Efter høringsfasen vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser, og på den baggrund udarbejde en indstilling om endelig vedtagelse af projekttillægget. Projekttillægget forventes herefter at blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget til endelig vedtagelse.

Læs forslag til projekttillæg 2022 til Spildevandsplan 2018 (PDF), se vedhæft.

Læs miljøscreening til forslag til projekttillæg 2022 til Spildevandsplan 2018, se afgørelse og klagevejledning i vedhæft. Klagefrist er inden 4 uger fra offentliggørelsen her på bliv hørt. 

Kontakt