Høring af forslag til projekttillæg 2021 til Spildevandsplan 2018

Høring af forslag til projekttillæg 2021 til Spildevandsplan 2018

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

15. december 2020 til 16. februar 2021

Sagsnummer

2020-0900794

Indsendelsesfrist for høringssvar

16. februar 2021

Høring ikke åben

Københavns Borgerrepræsentationen har den 10. december 2020 besluttet at offentliggøre forslag til projekttillæg 2021 til Spildevandsplan 2018. 

Se forvaltningens indstilling til politikerne og referatet af mødet i Borgerrepræsentationen:

https://www.kk.dk/indhold/borgerrepraesentationens-modemateriale 

Forslag til projekttillæg 2021 til Spildevandsplan 2018 vil muliggøre 46 projekter indenfor fire projektkategorier (afløbssystem, klimatilpasning, byudvikling, og renseanlæg), som er defineret i rammeplanen Spildevandsplan 2018.

Projekterne medvirker til at understøtte kommunens serviceniveau for kloakken, klimatilpasning, målsætninger for badevandskvaliteten i Københavns Havn og Øresund samt statens målsætninger for vandområder. Projekterne udføres af HOFOR og BIOFOS, eller af kommunen som medfinansierings-projekter.

Efter høringsfasen vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser, og på den baggrund udarbejde en indstilling om endelig vedtagelse af projekttillægget. Projekttillægget forventes herefter at blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget til endelig vedtagelse.

Læs forslag til projekttillæg 2021 til Spildevandsplan 2018 (PDF), se vedhæft.

Læs miljøscreening til forslag til projekttillæg 2021 til Spildevandsplan 2018, se afgørelse og klagevejledning i vedhæft. Klagefrist er inden 4 uger fra offentligørelsen her på blivhørt. 

Kontakt