Høring: Organisering af fritidstilbuddet på Europaskolen

Høringstype

Andet

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

13. may 2016 til 24. june 2016

Sagsnummer

2015-0281171

Indsendelsesfrist for høringssvar

24. june 2016

Høringen er lukket

Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 24. februar 2016 behandlet indstilling om organisering af fritidstilbud som KKFO eller fritidshjem.

På Europaskolen udestår beslutningen om organisering af fritidstilbuddet. Fritidstilbuddet varetages midlertidigt af KKFO´en på Skolen i Sydhavnen, og beslutningen om organisering af fritidstilbuddet på Europaskolen har været udskudt til Europaskolen og fritidstilbuddet er bygget. Der er derfor behov for at få fastlagt organisationen af fritidstilbuddet på Europaskolen.

Udvalget har besluttet, at forslag om hvorvidt fritidstilbuddet på Europaskolen skal organiseres som KKFO eller fritidshjem skal sendes i høring hos Europaskolen og fritidstilbud samt øvrige interessenter med høringsfrist den 24. juni 2016.

Efter høringen vil sagen igen blive forelagt for Børne- og Ungdomsudvalget med hensyn på endelig beslutning om organiseringen af fritidstilbuddet i Borgerrepræsentationen.

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy (cfp@buf.kk.dk)

Få nyt om høringer

Abonnér