HF Engly 15

Høringstype

Andet

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

22. october 2015 til 12. november 2015

Sagsnummer

2014-0000327

Indsendelsesfrist for høringssvar

12. november 2015

Høringen er lukket

Center for Bygninger har genoptaget sagen om tilladelse til at opføre et fritliggende enfamiliehus på 103 m² i 1. etage på adressen Hf. Engly 15, på baggrund af en afgørelse fra den 24. juli 2015 fra Natur- og Miljøklagenævnet, hvori sagen er hjemvist til fornyet behandling.
Bygningen opføres med ydervægge af træ og tagbeklædning af tagpap.

Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr. 459 ”Skelbækgade”, bekendtgjort den 26. oktober 2011. Se lokalplan her
Høringssvar
De ejere, beboere og virksomheder i området som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen jf. planloven § 20.
 
De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.
 
Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.
 
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bygninger Telefon: 33 66 52 00

Få nyt om høringer

Abonnér