Heimdalsgade

Etablering af ekstra etage (tagetage) til 18 ungdomsboliger på ejendommen på adressen Heimdalsgade 39.

Høringstype

Byggesager

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

23. february 2017 til 17. march 2017

Sagsnummer

516287~001

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. march 2017

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere en ekstra etage (tagetage) til 18 ungdomsboliger på ejendommen på adressen Heimdalsgade 39.

Boligerne udgør hver 30 m2 og består af 1 værelse, køkken/alrum og wc-baderum. Depot indrettes over boligerne med adgang via hems. Endvidere indrettes der fælleslokale og fælles vaskeri. Der etableres 3 parkeringspladser og 16 cykelparkeringspladser på terræn.

Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr. 478 ”Heimdalsgade Syd II”, bekendtgjort den 16. oktober 2012. Se lokalplanen her 

Naboorientering

Kommunen kan først dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, når berørte ejere og lejere m.fl. er orienteret og har haft mulighed for at komme med deres bemærkninger hertil (jf. planlovens § 20, stk. 1).

 

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et orienteringsbrev, jf. Planlovens § 20.

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer som ikke har modtaget et orienteringsbrev, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra de personer/virksomheder, der har modtaget orienteringsbrevet.

Høringssvar skal være modtaget senest den 16. marts 2017.

 

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér