Handlingsplan for vejstøj, Københavns Kommune 2013-2018

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

24. juni 2013 til 1. september 2013

Sagsnummer

2013-0151861

Indsendelsesfrist for høringssvar

1. september 2013

Høringen er lukket

Da Københavns Kommune er et større samlet byområde med mere end 100.000 personer, skal kommunen udføre kortlægning og udarbejde støjhandlingsplaner for de infrastrukturanlæg
som kommunen er myndighed for. Støjkortlægningen omfatter alle betydende kommuneveje og alle
statsveje indenfor kommunegrænsen.
Støjkortlægningen er grundlaget for at udarbejde støjhandlingsplanen, da det af kortlægningen bl.a. fremgår hvordan boliger i kommunen
er udsat for støj fra vejtrafikken.

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø tlf. 33 66 33 66

Få nyt om høringer

Abonnér