Grundvandskøling, Langelinie - Ansøgning om indvinding og udledning

ATP-ejendomme bygger kontorhus på Langelinie og søger om tilladelse til etablering af grundvandskøling til bygningen

Høringstype

Andet

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

25. june 2012 til 20. july 2012

Indsendelsesfrist for høringssvar

20. july 2012

Høringen er lukket

Der søges om  en årlig oppumpning af max 250.000 m3 og max 70 m3/t af grundvand fra kalklag i ca 110-120 meters dybde. Grundvand i denne dybde og med denne lokalitet er fra naturens side salt, og er ikke velegnet til drikkevandsproduktion.
 
Der søges også om tilladelse til at udlede det opvarmede vand til havnen fra udledningspunkter under vandoverfladen. 
 
 
Supplerende information kan indhentes hos Center for Miljø, Område for Jord og Vand
 

Ansvarlig

København Kommune Center for Miljø Jord- og Vandområdet

Få nyt om høringer

Abonnér