Fremtidig organisering af Hafniaskolen

Høringstype

Andet

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

26. september 2016 til 18. november 2016

Sagsnummer

2016-0250584

Indsendelsesfrist for høringssvar

18. november 2016

Høringen er lukket

Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 21. september 2016 behandlet indstillingen ”Fremtidig organisering af Hafniaskolen”.

Hafniaskolen blev etableret 1. august2014 ved en sammenlægning af Den selvstændige Skole Grupperne og Familiekurserne København. Det var ved etableringen af Hafniaskolen ambitionen, at skolen på lidt længere sigt kunne få en mere samlet fysisk placering, og at det kunne ske i tilknytning til en folkeskole. Det er der nu mulighed for ved, at skolen placeres som en specialklasserække på Skolen på Strandboulevarden (SPS).

Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet at sende Børne- og Ungdomsforvaltningens forslag om, at Hafniaskolen ophører med at være en selvstændig skole og i stedet fremover organiseres som specialklasserække på Strandboulevardskolen med en fysisk placering af størstedelen af skolen på SPS' grund, i offentlig høring.

Efter høringen behandles sagen i Børne- og Ungdomsudvalget og Borgerrepræsentationen. Den organisatoriske ændring kan i givet fald træde i kraft ved skoleårets begyndelse 2017/18.

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy

Få nyt om høringer

Abonnér