Forslag til repræsentanter i "Vandråd for Køge bugt og Øresund opladet"

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

17. februar 2014 til 1. marts 2014

Indsendelsesfrist for høringssvar

1. marts 2014

Høring ikke åben

Foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vandløb, kan senest den 28. februar 2014 sende forslag til en repræsentant i de nye Vandråd.

Med lov om vandplanlægning, der blev vedtaget i Folketinget d. 20. december 2013, er der etableret et nyt plankoncept for udarbejdelsen af de kommende generationer af vandområdeplaner.

Som noget nyt skal kommunerne inddrage nye lokale Vandråd, når de skal udarbejde forslag til næste planperiodes indsatsprogram for vandløbene. Efter udkast til bekendtgørelse om Vandråd nedsætter kommunerne i et vandopland et Vandråd, hvis mindst én lokal eller landsdækkende organisation ønske det. Initiativet til at oprette vandråd skal komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem af vandrådene.
På den baggrund kan landsdækkende erhvervsorganisationer og grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af van anmode kommunen om at oprette et vandråd.

Københavns Kommune indgår i oplandet til Køge Bugt (Vandopland 2.4) og oplandet til Øresund (Vandopland 2.4).

Der er allerede taget skridt til oprettelse af et vandråd i oplandet til Køge Bugt (Vandopland 2.4) og Køge Kommune er udpeget til sekretariatskommune.

I oplandet til Øresund (Vandopland 2.4) er der også gang i processen, men der er endnu ikke udpeget en sekretariatskommune for oplandet til Øresund.

I hvert Vandråd skal udpeges indtil 20 repræsentanter for landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer og lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand. Sådanne lokale og landsdækkende organisationer indbydes hermed til at indstille hver én repræsentant til de ovennævnte Vandråd.

Indstilling af repræsentanter til Vandrådene sendes til Københavns Kommune så den er modtaget senest den 28. Februar 2014.

Kontaktperson: Lars Anker Angantyr, Byens Udvikling, Københavns Kommune, mail: lanker@tmf.kk.dk

Ansvarlig

Lars Anker Angantyr Byens Udvikling Københavns Kommune mail: lanker@tmf.kk.dk