Forskrift om håndtering og oplag af olie og kemikalier

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

6. marts 2017 til 6. maj 2017

Sagsnummer

2017-0072662

Indsendelsesfrist for høringssvar

6. maj 2017

Høring ikke åben

 

Forskriften vil gøre det lettere for virksomhederne, at indrette oplagsplads for olie og kemikalier, så risikoen for forurening begrænses. Teknik- og Miljøforvaltningen vil desuden mere effektivt kunne håndhæve reglerne, idet de bindende og tydelige krav til opbevaring af olie og kemikalier betyder en enklere og hurtigere håndhævelsesproces. 

Forskriften er lovhjemlet i bekendtgørelse nr. 467 af 23. maj 2015 om miljøregulering af visse aktiviteter. En forskrift har samme gyldighed som love og bekendtgørelser, dog kun i Københavns Kommune. 

Teknik- og Miljøudvalget har den 27. januar 2017 besluttet at sende udkastet i høring i fire uger med henblik på endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen i 2017.

 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Forurenende virksomhed