Etablering af ny skole på Artillerivej

Høringstype

Andet

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

2. march 2015 til 17. april 2015

Sagsnummer

2015-0048610

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. april 2015

Høringen er lukket

Det blev i Budget 2015 besluttet at afsætte 450,9 mio. kr. i anlægsmidler til at opføre en ny tresporet skole på Artillerivej på Islands Brygge, inkl. 336 fritidspladser og med idrætsfaciliteter til skolens brug. Budgetbeslutningen forholder sig ikke nærmere til organiseringen af skolen og fritidstilbuddet. Der blev i forbindelse med forberedelserne til budgetforhandlingerne beskrevet forskellige forslag til scenarier for etableringen af skolen (bilag 1 til indstillingen).
Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 25. februar 2015 behandlet medlemsforslag fra Socialdemokraterne om høring af lokalområdet om etablering af ny skole på Artillerivej og besluttede at sende de forskellige scenarier - forud for den aftalte inddragelsesproces – i høring i lokalområdet Amager Vest, dvs. lokaludvalget, kommende brugere og andre interessenter, hvorefter udvalget igen drøfter forslag til organiseringen af skole og fritidstilbud.

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy

Få nyt om høringer

Abonnér