Etablering af lokal idrætsefterskole med idrætslinje på Klostervængets Heldagsskole

Etablering af lokal idrætsefterskole med idrætslinje på Klostervængets Heldagsskole

Høringstype

Andet

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

12. march 2012 til 27. april 2012

Sagsnummer

2011-153524

Indsendelsesfrist for høringssvar

27. april 2012

Høringen er lukket

Siden 2009 har Bellahøj Skole drevet en bydækkende idrætslinje for elever med særligt idrætstalent. Idrætslinjen er en markant succes. Skolen oplever således en omfattende tilgang til idrætslinjen, og antallet af ansøgere overstiger langt antallet af pladser på linjen. Således var der i 2011 130 ansøgere til de 28 pladser på 7. klasses idrætslinje. Samtidig oplever skolen en stigende tilgang af elever fra eget distrikt til den almene, kommunale idrætsskoledel. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der er behov for at oprette yderligere en idrætsskole med idrætslinje på en københavnsk folkeskole, da den vil opfylde et behov blandt københavnske skoleelever og forældre.
 
Team Copenhagen har ligeledes ytret ønske om endnu en idrætslinje på en af byens skoler meget gerne i Østerbro-området, da området rummer en lang og varieret række af eliteklubber, idrætsmiljøer og –anlæg, som vil kunne understøtte, at tilbuddet får den ønskede kvalitet og bredde. Team Copenhagens Eliteidrætsakademi har samarbejde med Københavns Tekniske Skole, Niels Brock og det nærliggende Gefion Gymnasium og idrætslinjen har således mulighed for at indgå i et sammenhængende idræts- og uddannelsesforløb.
 
Da det samtidig er vigtigt, at den pågældende skole skal have ledige lokaler og kapacitet til at kunne rumme de ekstra idrætsklasser foreslås det med denne indstilling at placere en idrætslinje på Kloster­vængets Heldagsskole, idet skolen både geografisk og kapacitetsmæssigt opfylder behovet. Samtidig er skolen madskole og har allerede et eksisterende fokus på idræt og bevægelse, der kan danne et godt afsæt for det videre arbejde. Team Copenhagen anlægger samme vurdering og har dermed givet tilsagn om at understøtte oprettelsen af idrætslinjen på Klostervængets Heldagsskole.

Ansvarlig

Jakob Kjærgaard Jepsen

Få nyt om høringer

Abonnér