Englandsvej 23

Ansøgning om at opsætte 7 altaner på ejendommen Englandsvej 23. Altanerne har en dybde på 1,5 m og en bredde på 4,5 m.

Høringstype

Byggesager

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

7. september 2016 til 22. september 2016

Sagsnummer

520749~001

Indsendelsesfrist for høringssvar

22. september 2016

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om at opsætte 7 altaner på ejendommen Englandsvej 23. Altanerne har en dybde på 1,5 m og en bredde på 4,5 m. Tre altaner placeres med en afstand på 87 cm fra skel mod Englandsvej 25, matr.nr. 24a Sundbyvester, og fire altaner placeres med en afstand på 76 cm fra skel mod Englandsvej 21, matr.nr. 15s Sundbyvester og 15 cm fra skel mod Torben Oxes Alle 2, matr.nr. 15fi Sundbyvester.

Ejendommen er omfattet af Byplan 13 for Eberts Villaby, lyst den 18. juli 1947. Se Byplanen her

Etablering af altaner kræver dispensation fra byplanens § 5 c), som fastlægger at bygninger på grunden skal holdes mindst 2,5 m fra naboskel. 

Høringssvar (Planlovens § 20)

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et orienteringsbrev, jf. Planlovens § 20.

De høringssvar, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for høringsperioden, vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer, som ikke har modtaget et orienteringsbrev, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra de personer/virksomheder, der har modtaget orienteringsbrevet.

Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest den 21. september 2016, hvorefter vi vil træffe en afgørelse.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér