Ekstern beredskabsplan Prøvestenen

Den eksterne beredskabsplan udarbejdes bl.a. på grundlag af de oplysninger, som fremgår af Prøvestenens SEVESO kolonne 3 virksomheders sikkerhedsrapporter

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

12. september 2013 til 17. october 2013

Sagsnummer

6309/2013

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. october 2013

Høringen er lukket

Københavns Brandvæsen har udarbejdet en ekstern beredskabsplan for Prøvestenens kolonne 3-virksomheder, jf. § 13, stk. 1 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen).
 
Den eksterne beredskabsplan er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, som fremgår af virksomhedens sikkerhedsrapporter. Udarbejdelsen af den eksterne beredskabsplan, er sket i samarbejde med Københavns Politi.
 
Den eksterne beredskabsplan skal som minimum indeholde følgende punkter:

  • Indsatslederens opgaver.
  • Ansvarsfordelingen i forbindelse med iværksættelsen af de eksterne beredskabsplaner.
  • Iværksættelse af uheldsbegrænsende foranstaltninger på og uden for virksomheden.
  • Formidling af oplysninger til nabolandes ansvarlige myndighed, såfremt der foreligger fare for grænseoverskridende konsekvenser.

Eksterne beredskabsplaner skal sendes i offentlig høring, ved udarbejdelse og når der foretages opdateringer, jf. bilag 8, punkt 3 i Risikobekendtgørelsen.

Ansvarlig

Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Vicebrandinspektør René Ruusunen 26 86 48 96

Få nyt om høringer

Abonnér