Dispensation til afgræsning af Højmosen med kvæg

Høringstype

Andet

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

30. march 2017 til 25. april 2017

Sagsnummer

2017-0010335

Indsendelsesfrist for høringssvar

25. april 2017

Høringen er lukket

Center for Miljøbeskyttelse meddeler dispensation til afgræsning med kvæg inden for byzone. Dispensationen omfatter græsning med fire stykker kvæg på et udvalgt område i Højmosen, Utterslev Mose. Dispensationen gives for perioden 1. maj 2017 til 31. oktober 2017. Græsningen er blandt andet led i et naturplejeprojekt, hvis formål er at bekæmpe uønskede plantearter på en skånsom måde og tilgodese bestanden af padder i området.
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Forurenende Virksomhed

Få nyt om høringer

Abonnér