Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3

Høring i forbindelse med dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til renovering af søkanterne ved Sortedams Sø og Skt. Jørgens Sø

Høringstype

Andet

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

2. maj 2024 til 30. maj 2024

Sagsnummer

2023-0431517

Indsendelsesfrist for høringssvar

30. maj 2024

Høring ikke åben

Udkast til dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 sendes hermed i 4 ugers høring.

Der er søgt om dispensation til renovering af søkanterne på to nærmere beskrevne strækninger ved Sortedams Sø og Skt. Jørgens Sø, se projektansøgning.

Projektet er nødvendigt for at opretholde søkanterne og disses promenader, men vil reducere søfladen i Skt. Jørgens Sø med 36 m2.

Kontakt