Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3

  • Logo
Rigshospitalet ønsker at renovere og udvide sit køleanlæg, som har vandindtag i Sortedamssøen.

Høringstype

Andet

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

28. juni 2021 til 26. juli 2021

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. juli 2021

Høring ikke åben

Søen er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket indebærer et generelt forbud mod at lave tilstandsændringer. Projektet indebærer en udvidelse af et betonbygværk på søbunden med 16 m2. Derfor kræver projektet dispensation fra § 3.

Projektet vurderes ikke at påvirke søen væsentligt.

Kontakt