Brug af lettere forurenet byggeaffald, Røde Mellemvej

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Affald og Genbrug har meddelt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til brug af lettere forurenet byggeaffald, Røde Mellemvej 52, 2300 København S

Høringstype

Andet

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

15. july 2013 til 12. august 2013

Sagsnummer

2011-95842

Indsendelsesfrist for høringssvar

12. august 2013

Høringen er lukket

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Affald og Genbrug har meddelt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til brug af lettere forurenet byggeaffald, Røde Mellemvej 52, 2300 København S
I forbindelse med nedrivningen af den eksisterende plejehjemsbebyggelse Sundbygaard, ønsker bygherre at genanvende de nedknuste betonkonstruktioner under kommende veje og som opfyld af kældre. Det skal bruges som erstatning af jomfruelige grusgravsmaterialer.  
Alle har til enhver tid mulighed for at få aktindsigt i sagen. Retten til aktindsigt følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven. Oplysninger i sagen kan fås hos Center for Affald og Genbrug.
Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kan inden den 12. august 2013 påklage afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Center for Affald og Genbrug, Njalsgade 13-15, Postboks 259, 1502 København V, tlf.: 33 66 33 66, E-mail: affald@tmf.kk.dk.
 

Ansvarlig

Center for Affald og Genbrug Njalsgade 13 Postboks 259 1505 København V

Få nyt om høringer

Abonnér