Brug af byggeaffald i Ørestad Syd

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljø har meddelt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til brug af lettere forurenede nedknuste tegl- og betonbrokker.

Høringstype

Andet

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

22. march 2013 til 22. april 2013

Sagsnummer

2012-184055

Indsendelsesfrist for høringssvar

22. april 2013

Høringen er lukket

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljø har meddelt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til brug af lettere forurenede nedknuste tegl- og betonbrokker.

De nedknuste tegl- og betonbrokker anvendes under P-kælder, under boliger og under befæstede arealer.

Alle har til enhver tid mulighed for at få aktindsigt i sagen. Retten til aktindsigt følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven. Oplysninger i sagen kan fås hos Center for Miljø.

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kan inden den 22.april 2013 påklage afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Center for Miljø, Njalsgade 13-15, Postboks 259, 1502 København V, tlf.: 33 66 33 66, E-mail: miljoe@tmf.kk.dk.
 

Ansvarlig

Center for Miljø Affaldsområdet/Myndighed Njalsgade 13-15 2300 København S

Få nyt om høringer

Abonnér