Bjelkes Allé 20.

Projektet var i høring i perioden 13. juli – 10. august 2015.

Høringstype

Byggesager

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

21. october 2015 til 6. november 2015

Sagsnummer

511728~001

Indsendelsesfrist for høringssvar

6. november 2015

Høringen er lukket

Center for Bygninger har den 6. april 2015 modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en beboelsesejendom på 5 etager med et samlet etageareal på 760 m² på adressen Bjelkes Allé 20. ejendommen udføres som en huludfyldning/infill.

Der indrettes 8 lejligheder i ejendommen og tagterrasse på 96 m² på taget. Der etableres i alt 4 parkeringspladser, heraf 3 i kælder. Samtidigt søges der om nedrivning af eksisterende villa og garagebygning på grunden.

Projektet var i høring i perioden 13. juli – 10. august 2015. 

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen, jf. forvaltningslovens § 19, stk. 1.

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér