Bevillingsmodel for den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU)

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

2. march 2015 til 17. april 2015

Sagsnummer

2014-0106248

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. april 2015

Høringen er lukket

Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 25. februar 2015 behandlet indstilling om bevillingsmodel for den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse og besluttede at sende forslag om bevillingsmodel for kommunale STU-pladser og om den særlige jobformidling i høring.
Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) er et 3-årigt undervisningsforløb målrettet elever, der ikke forventes at kunne benytte det ordinære ungdomsuddannelsessystem. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at eleverne i den beskrevne målgruppe opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt kvalifikationerne til videre uddannelse og beskæftigelse.
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på sit møde den 27.2.2013 forslag til proces og initiativer for at højne kvaliteten af STU-området startende med de ikke-kommunale STU-udbydere. På mødet den 28. maj 2014 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget, at forvaltningen videreførte den igangsatte proces med de kommunale STU-tilbud.
Denne proces afsluttes nu med forslaget om en tilpasset bevillingsmodel for kommunale STU. Samtidig udmøntes en effektivisering på 1,9 mio. kr., som er besluttet i Budget 2015.
 

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy

Få nyt om høringer

Abonnér