Bavnehøj Allé 36 - 38

Ansøgning om opførelse af nyt etagebyggeri på henholdsvis 4 og 5 etager på adressen Bavnehøj Alle 36-38.

Høringstype

Byggesager

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

10. august 2016 til 24. august 2016

Sagsnummer

522721¨001

Indsendelsesfrist for høringssvar

24. august 2016

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om opførelse af nyt etagebyggeri på henholdsvis 4 og 5 etager på adressen Bavnehøj Alle 36-38. 

Byggeriet omfatter 40 ungdomsboliger, og har et bebygget areal på 342 m² (”fodaftryk”) og et samlet etageareal på 1.554 m². Bebyggelsesprocenten er 154, og bygningen opføres med en bygningshøjde på henholdsvis 18,5 m (4 etage) og 23,5 m (5 etage).

Skyggediagrammer og diverse illustrationer af projektet kan ses under punktet "Supplerende materiale"

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen, jf. Forvaltningslovens § 19, stk. 1.

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer, som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

Høringssvar skal være modtaget senest den 24. august 2016.

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér