Ansøgning om forlængelse af tre tidsbegrænsede tilladelser til arbejdsplads, flydebro og ledning i Sortedams Sø

Ansøgning efter vandløbsloven om forlængelse af tre tilladelse til arbejdsplads, flydebro og ledning i Sortedams Sø

Høringstype

Andet

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

12. september 2018 til 10. october 2018

Sagsnummer

2018-0241432

Indsendelsesfrist for høringssvar

10. october 2018

Høringen er lukket

Metroselskabet har i mail dateret 7. september 2018 ansøgt om forlængelse af tilladelser til arbejdsplads, flydebro og ledning i Sortedams Sø, da disse udløber 31. december 2018:

  • Metroselskabet ansøger om forlængelse af alle tre tilladelser til og med 31. marts 2019 og det fremgår, at ekspropriationen af arealet er forlænget frem til ultimo juni 2019.
  • Metroselskabet oplyser, at de resterende arbejder i 2019 vil være bestå af mindre arbejder med retablering samt fjernelse af siltgardin og ledning i søen.
  • Det forventes, at selve arbejderne i søen er afsluttet i 2018.
  • Flydebroen forventes fjernet senest marts 2019.

Københavns Kommune ønsker at fremme disse tre sager efter vandløbsloven. Metroselskabet har udelukkende ansøgt om korte tidsforlængelser af forhold omfattet af vandløbsloven i de tre tilladelser, dvs. i øvrigt med uændrede vilkår.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér