Anlægsbevilling til udvidelse af Vanløse Skole fra 2 til 3 spor - organisering af de 100 nye fritidspladser

Høringstype

Andet

Område

Vanløse

Tidsperiode for høringen

23. may 2011 til 15. august 2011

Sagsnummer

2011-42621

Indsendelsesfrist for høringssvar

15. august 2011

Høringen er lukket

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på mødet den 18. maj 2011, at Vanløse Skole udvides fra to til tre spor, svarende til en udvidelse med ca. 250 elever, samt med 100 fritidspladser.
 
Udvidelsen sker ved, at der opføres en ny fritliggende indskolingsbygning på 1200 m2. Den skal rumme 0. og 1. klasserne, samt de 100 fritidspladser.
 
Da der med det beskrevne projekt bl.a. er tale om etablering af en ny fritidsinstitution, så sendes spørgsmålet om fritidspladsernes organisering efter Folkeskoleloven eller Dagtilbudsloven i høring, jf. Borgerrepræsentationens beslutning 617/03 af 11. december 2003. Af denne beslutning fremgår det, at nye fritidsinstitutioner integreres bygningsmæssigt i skolen, hvor det er hensigtsmæssigt under iagttagelse af de areal- og kvalitetsmæssige krav, som allerede er fastlagt. Det fremgår videre, at nye fritidsinstitutioner, der bygningsmæssigt er integreret i skolen, oprettes som enten fritidshjem eller KKFO efter en konkret vurdering med inddragelse af skolebestyrelse, de skoletilknyttede fritidshjem og andre interessenter i lokalområdet. De væsentligste forskelle mellem henholdsvis KKFO’er og fritidshjem er beskrevet i bilag 4.

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kapacitetsstyring

Få nyt om høringer

Abonnér