Anlægsbevilling til udvidelse af Tove Ditlevsens Skole fra 3 til 4 spor - organisering af de 100 nye fritidspladser

Høringstype

Andet

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

23. may 2011 til 15. august 2011

Sagsnummer

2010-41644

Indsendelsesfrist for høringssvar

15. august 2011

Høringen er lukket

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på mødet den 18. maj 2011, at Tove Ditlevsens Skole udvides fra tre til fire spor, svarende til ca. 250 elever. Derudover etableres 100 fritidspladser i forbindelse med indskolingsafdelingen på Enghave Plads 21.
 
Den bygningsmæssige udvidelse fra 3 til 4 spor foregår på Matthæusgade 33/35, hvor skolen overtager den tidligere Haderslevsgades Skole beliggende i Matthæusgade 37. På Enghaveplads 21 som i fremtiden rummer indskolingen (0., 1., 2. og 3. klassetrin) ombygges hovedbygningens tagetage for at skabe plads til de 100 fritidspladser.
 
Da der med det beskrevne projekt bl.a. er tale om etablering af en ny fritidsinstitution, så sendes spørgsmålet om fritidspladsernes organisering efter Folkeskoleloven eller Dagtilbudsloven i høring, jf. Borgerrepræsentationens beslutning 617/03 af 11. december 2003. Af denne beslutning fremgår det, at nye fritidsinstitutioner integreres bygningsmæssigt i skolen, hvor det er hensigtsmæssigt under iagttagelse af de areal- og kvalitetsmæssige krav, som allerede er fastlagt. Det fremgår videre, at nye fritidsinstitutioner, der bygningsmæssigt er integreret i skolen, oprettes som enten fritidshjem eller KKFO efter en konkret vurdering med inddragelse af skolebestyrelse, de skoletilknyttede fritidshjem og andre interessenter i lokalområdet. De væsentligste forskelle mellem henholdsvis KKFO’er og fritidshjem er beskrevet i bilag 4.

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kapacitetsstyring

Få nyt om høringer

Abonnér