Anlægsbevilling til 1. etape ved den sammenlagte skole, Skole på Kastelsvej og Langelinieskolen - organisering af fritidstilbuddet

Høringstype

Andet

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

23. may 2011 til 15. august 2011

Sagsnummer

2011-57502

Indsendelsesfrist for høringssvar

15. august 2011

Høringen er lukket

På baggrund af det voksende antal børn i kommunen, blev det i budget 2011 vedtaget at udbygge skoler og skabe flere fritidspladser.
 
På Østerbro indebærer det, at Skolen på Kastelsvej og Langelinieskolen bliver sammenlagt fra skoleårets start i 2011. Skolen skal udbygges med tre ekstra spor til fem spor inden udgangen af 2013.
 
Skolen på Kastelsvej skal forsat huse børn med hørenedsættelse i en specialklasserække, og dertil vil der være knyttet specialfritidstilbud. Fritidshjemmet Livjægerhuset, der er placeret ved Langelinieskolen, skal nedrives, og børnene skal indpasses i det samlede fritidstilbud på Kastelsvej.
 
Når ombygningen er færdig, vil skolen have et femte spor, fritidstilbud til 400 børn, en specialklasserække, fritidstilbud til specialklasserækkens børn samt mulighed for inklusion af CI-opererede børn.

Spørgsmålet om organisering af fritidstilbuddet sendes i høring, idet det bemærkes, at fritidstilbuddet til de 400 børn først etableres i byggeriets anden etape.

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kapacitetsstyring

Få nyt om høringer

Abonnér