Amagertorv 17

Ansøgning om tilladelse til udvidelse af eksisterende butikslejemål samt etablering af fælles tagterrasse på ejendommen

Høringstype

Byggesager

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

16. october 2015 til 31. october 2015

Sagsnummer

510813-1

Indsendelsesfrist for høringssvar

31. october 2015

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til udvidelse af eksisterende butikslejemål samt etablering af fælles tagterrasse på ejendommen beliggende Amagertorv 17, matr. nr. 42a Strand Kvarter, København.

Det ansøgte projekt udvider det eksisterende butikslejemål i stueetagen ved inddragelse af den eksisterende gård på ca. 34 m2 samt lager- og teknikbygning (bygningsnr. 2) på 29 m2. Ombygningen omfatter, at gårdrummet mellem hovedbebyggelsen og lager- og teknikbygningen overdækkes med et nyt tagdæk. Oven på det nye tagdæk etableres en fælles tagterrasse/taghave på ca. 47 m2 med to udgange fra butikslokalet på stueplan, niveau 3. På tagterrassen opføres et mindre trappehus i glas langs nabobebyggelsen mod øst. Lejemålet beliggende på ejendommens 1. sal får adgang til en privat balkon på taget af dette trappehus.

Høringssvar

 

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen jf. forvaltningslovens § 19, stk. 1.

De høringssvar, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for høringsperioden, vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer, som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér