Høringssvar vedrørende Agenda 21-strategien

Oprettet: 31. august 2015
Svarnummer:
9

Indsendt af

Vesterbro Lokaludvalg

Postnr.

1758

By

V

Høringssvar

Høringssvar vedr. Agenda 21-strategien Vesterbro Lokaludvalg påskønner målene i Agenda 21 strategien. Vi har tidligere samarbejdet om initiativer til at udbrede kendskab til strategien, og anser det for vigtigt i en global kontekst at bevare fokus herpå. Bevidstheden om Agenda 21 målsætningen er måske øget generelt, men træder sommetider lidt i baggrunden i den daglige praksis. Vi ser gerne frem til konkretiseringer af strategien, der også kan forankres med lokalt eksisterende projekter. I denne sammenhæng vil vi gøre opmærksom på, at byudviklingen også tager hensyn til disse mål og giver plads og mulighed for videreudvikling af initiativer, der kan gøre målsætningen nærværende. Her er borgerinddragelsen et vigtigt element, hvor vi gerne samarbejder om udvikling heraf i forskellige former og sammenhæng. Med venlig hilsen Thomas Warburg

Få nyt om høringer

Abonnér