Høringssvar vedrørende Krimsvej tillæg 1 - supplerende høring

Oprettet: 17. august 2015
Svarnummer:
93

Indsendt af

Thomas Richter

Postnr.

2300

By

København

Høringssvar

Vedr. Sagsnr: 2015-0137435 Høring: Krimsvej tillæg 1 - supplerende høring Vi ønsker i lighed med mange af de mange andre beboere i området at Krimsvej 15A og B (bygning 9 B) fastholdes som 1 etages erhvervsejendom – sådan som kommunens oprindelige lokalplan er udarbejdet. Vi mener blandt andet, at det er en af de måder, hvorved, der kan sikres liv i dagtimerne og en variation bygningshøjderne. Og det var jo også meningen med lokalplanen. Samtidig ønsker vi, at de gamle huse bevares. Diversiteten mellem nye bygninger og de gamle erhvervsbygninger er noget af det, der gør Amagerstrand særlig, samtidig med, at historien om det gamle Amager lever videre. Det er vigtigt for et område, der har til målsætning af have diversitet. Det nye tillæg ændrer ikke på vores holdning til forslaget om ændring af lokalplanen, og det skal samtidig bringes i erindring, at borgerrepræsentationen allerede har stemt nej til byggeriet på Krimsvej 15 i efteråret 2014, hvor bygherre foreslog nærmest det samme byggeri. Dvs. et ønske om at ændre byggeriet fra 1 etage til 2 etager og fra erhverv til bolig. Det vil – som det også ganske tydeligt blev understreget i efteråret 2014 - give store gener i forhold til skygge og indkig for bl.a. os, som bor på Krimsvej 13, men også mange af de øvrige beboere i området. Ud over det konkrete gener, som forslaget vil medføre for os og de øvrige beboere omkring Krimsvej 15, så gør en proces som denne området mindre attraktivt at købe bolig i. Der er for stor usikkerhed omkring Kommunens beslutninger og den måde, kommunen forvalter lokalplanen, når en næsten ny lokalplan allerede foreslås ændret væsentligt. Som et andet eksempel kan nævnes, at vi i forbindelse med Nordtårnet har oplevet hvordan ulovligt byggeri lovliggøres. Derfor virker det også absurd og urimeligt, at forvaltningen bl.a. bruger som argumentation, at der er behov for at få sikkerhed om brugen af Krimsvej 15 af hensyn til de nuværende beboere. Som nuværende beboere i området kan vi oplyse, at det ikke er den oprindelige lokalplan, der har givet os en følelse af usikkerhed, men derimod forvaltningens forvaltning af lokalplanen og forslag om ændringer af lokalplanen. Så, som beboere og borgere i området, vil vi derfor meget gerne frabede os, at forvaltningen bruger os i sin argumentation for at ændre lokalplanen. Det er ikke overraskende eller uforståeligt, at bygherrerne presser på for at ændre lokalplanen og måske få mulighed for at sælge flere boligkvadratmeter. Det er også forståeligt, at bygherrerne ikke har den store interesse for det fremtidige boligmiljø. Men at de politiske visioner for området og den langsigtede sikring af et godt by-miljø synes at måtte vige for dette er trist at opleve. Som beboere i området føler vi allerede dette helt konkret. For hvor er de grønne områder, fælles pladser og legepladser? Vi har ikke set meget til dem endnu, og vi føler os ikke overbevist om, at de nogensinde kommer i det omfang eller den kvalitet, der i den oprindelige lokalplan er lagt op til. Derfor har vi efterhånden et indtryk af, at forvaltningen enten er ligeglad med, om de politiske visioner føres ud i livet – eller at forvaltningen i virkeligheden er mere enig med bygherrerne om områdets fremtid, hvilket formentligt er stort set det samme som det første. I et hvert tilfælde får man et indtryk af, at forvaltningen er ganske uimponeret over de politiske beslutninger, der er truffet for området. Ellers ville den vel ikke fremsætte et forslag, som har så mange ligheder med det tidligere nedstemte forslag fra efteråret 2014? Det klæder bestemt ikke Københavns Kommune, og det må samtidig få politikerne til at føle sig til grin. Som borgere gør vi det i et hvert tilfælde. Så endnu en gang må vi henstille til, at den oprindelige lokalplan overholdes og at tillægget nedstemmes.

Få nyt om høringer

Abonnér