Høringssvar vedrørende Agenda 21-strategien

Oprettet: 3. september 2015
Svarnummer:
12

Indsendt af

Mikal Holt Jensen

Virksomhed / organisation

HORESTA

Postnr.

1900

By

Frederiksberg C

Høringssvar

HORESTA siger tak for tilsendte høring om ny Agenda 21-strategi. Vi ved at strategien primært er rettet mod borgere, men da kommunen fremhæver partnerskaber og samarbejde mellem myndigheder, borgere, virksomheder og organisationer er der forbavsende lidt som handler om samarbejde med netop kommunens virksomheder. København er en stor turistmagnet, der hvert år tiltrækker tusindvis danske og udenlandske turister. Det bidrager til øget liv i byen, øgede indtægter og skattegrundlag og mange arbejdspladser for både fag- og ufaglærte. Tu-rismen er også med til at benytte og understøtte initiativer og tilbud, som borgerne også har gavn af fx turismens økonomiske betydning for mange kulturelle institutioner. HORESTA er interesseret i at fastholde Københavns image som en grøn og bæredygtig hovedstad, og strategien indeholder elementer, som understøt-ter dette. Det er med til at fastholde og tiltrække flere turister og en bære-dygtig indsats er med til at beskytte og fremtidssikre byen, så vores med-lemsvirksomheder også har et forretningsgrundlag i fremtiden. Nogle af de elementer i strategien, som har betydning for vores branche: • Energiforbrug: Vores medlemmer har fokus på at nedbringe ener-giforbruget, men kan fortsat bruge rådgivning og sparring til det. Initiativer som kommunens ”Grønne Erhverv”, herunder udvikling og udbredelsen af grønne lejekontrakter samt gratis rådgivning bør fortsat prioriteres. • Grøn mobilitet: Danmark og ikke mindst København er blevet kendt som en cykeldestination, og kommunen indsats og investering på området bidrager til flere tilfredse gæster. HORESTA støtter initiativer, som fremmer "grøn" transport og minimerer luftforure-ningen. Udbygningen og etableringen af den grønne mobilitet skal dog ske under hensyntagen til og til mindst mulige gener for erhvervslivet, så det ikke kvæles i perioder, hvor der fx etableres nye metrostationer eller tilsvarende. • Ressourcer: HORESTA er enig i, at der skal gøres en indsats for at øge ressourceudnyttelse og minimering af spild, og håber at kom-munen fortsat vil tilpasse sine krav og tilbud i samarbejde med og med forståelse for de forskellige brancher. Erhvervslivet vil gerne hjælpe, men det kræver, at indsatsen giver mening og er tilpasset de enkelte brancher, så det ikke giver unødig besvær eller øgede udgifter. • Klimatilpasning: Det er vigtigt at der gøres en indsats for klima-sikre og tilpasse København. Flere medlemsvirksomheder har haft vandskader, som giver store gener, ødelagte bygninger og inventar og pga rennovering har haft negativ indflydelse på omsætningen. • Natur: HORESTA er glad for at kommunen ønsker mere bynatur, som kan være med til at forbedre de besøgendes oplevelser i byen. Selvom man er på storbyferie sætter de fleste prise på de grønne åndehuller i byen, og at der er et rigt plante- og dyreliv i og omkring byen. København gør med ”Ren by” en indsats for at holde byen ren, hvilket har stor betydning for vores turister. En ren by er en vigtig forudsætning for et rart ophold og kan medvirke til, at turisterne kommer igen. Men der er fortsat en række udfordringer på området, og København kan godt blive renere. Det håber vi, at Københavns kommune fortsat arbejder videre med. Fx benytter mange turister byen fredag, lørdag og søndag morgen og formiddag, hvor byen ligner en kampplads fra nattens byliv, og hvor kom-munen ikke har nået at gøre rent og rydde op. I forbindelse med Agenda 21-arbejdet kan der i højere grad arbejdes på, hvordan borgerne via ejerskab til byen er med til at sikre en ren by. Strategien kan også fokuseres på den gode grønne vært, hvor borgerne i højere grad er med til at byde velkommen til gæster ved at fremme hjælp-somhed og øget service. De kan vise, hvordan de besøgende bruger og passer på København fx kører med offentlig transport, benytter bycykler eller viser vej til grønne oaser i København. HORESTA ser frem til det fortsatte samarbejde med Københavns kommune – også om strategiens elementer. Med venlig hilsen Mikal Holt Jensen Miljøchef HORESTA

Få nyt om høringer

Abonnér