Høringssvar vedrørende Ændringsforslag til Krimsvej tillæg 1

Oprettet: 30. september 2015
Svarnummer:
17

Indsendt af

Martin Oesten

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Mit høringssvar vil ironisk nok tage udgangspunkt i KK’s fine statement ”bliv hørt” Efter alle de høringsrunder og over 100 høringssvar, så prøver man igen at ”påtvinge” ideen ind om Krimsvej 15 skal laves om til 2 etagers rækkehuse med have. Til hver høringsrunde prøver man at komme uden om dette faktum. I sidste høringsrunde var argumentationen at ”anvendelse til bolig sker for at undgå ”usikkerhed” om anvendelse”, hvilket stadigvæk ikke giver mening. Denne gang er det dette udsagn ”…et forslag om at ændre stiføringen mellem Amager Strandvej og Krimsvej.” Det begynder at blive meget tydeligt at kommunen allerede har taget beslutningen om at Krimsvej 15 skal blive til 2 etage rækkehuse med have. Men desværre er KK fanget i en ”irriterende” proces, hvor man skal spørge sine borgere. Så for at vende tilbage til den demokratiske proces ”bliv hørt”, så kan man jo hurtigt konkludere at vi, som borgere, bliver ikke hørt. Og man kan også stille spørgsmålstegn til om man overhovedet respekterer sine borgere, når man driver os igennem en bureaukratisk ørkenvandring, hvor vi skal igennem den ene høring efter den anden. Jeg tillader mig at forudsætte at til denne høringsrunde, kommer der kun 40 høringsvar. Vil kommunen så tolke at forslaget om ” at ændre stiføringen mellem Amager Strandvej og Krimsvej” er bedre, da den ikke har fået ligeså mange klager? Dette ville jo være en smart strategi, til at få gennemtrumfet at Krimsvej 15 kan blive til 2 etagers rækkehuse. Set ud fra et menneskeligt og demokratisk synspunkt, så kunne konklusionen jo også være at folk giver op. De, naboer og medborgere, jeg talt med sidder lidt med den mavefornemmelse at det begynder at blive lidt lige meget. Så jeg beder om der kommer mere faglig stolthed i disse processer og respekt af borgeres stemme. Måske det ville være en ide at komme ned og tale med borgerne. Se hvor meget biltrafik der allerede er på Krimsvej. At ”lukke” tværvejen mellem Krimsvej 15-17 vil jo have en massiv indvirkning i vores hverdag, da trafikken på vejen mellem 11-13 vil blive markant forøget. Lad borgerne ”blive hørt” og hør ikke kun på bygherrernes profitmaksimerende krav. Martin og Pernille Oesten Krimsvej 13V

Få nyt om høringer

Abonnér