Høringssvar vedrørende Krimsvej tillæg 1 - supplerende høring

Oprettet: 16. august 2015
Svarnummer:
80

Indsendt af

Johnny Allesch

Postnr.

2300

By

København

Høringssvar

Vi bor ikke på Krimsvej, men i området, og kan se at tendensen med at ændre lokalplanen i tide og utide på et tidspunkt også vil ramme os. Hvordan kan man forsvare en så radikal ændring af en lokalplan som borgere har stolet på og derfor har købt bolig efter ? Mange Krimsvej borgere bliver med ændringen nu frataget både udsigt og lys. Der er i den oprindelige plan indlagt grønne områder, legepladser og et stisystem som skal forbinde de forskellige områder. Hvor er de grønne pletter ? Hvor er legepladserne ? Hvor er stierne ? Indtil videre har vi kun set parkeringspladser og byggerod. Mange af de gamle bygninger er forudsat bevaringsværdige i oprindelig plan, men nu har bygherrerne pludselig "bestemt" det modsatte og vil bygge nyt i stedet. Hvordan kan kommunen akceptere det ? Hvis en bygning er bevaringsværdig, så kan nogen vel ikke bare lave om på det efter forgodtbefindende ? Vi frygter at området vil blive plastret til med boligblokke som bliver stadig større på bekostning af de gamle bygninger som skulle give området lidt sjæl. Nordtårnet er blevet større, ny plan akcepterer at også bliver Sydtårnet større. Baltic er der ikke taget hul på endnu, men tendensen er den samme : Oprindeligt 2-4, men nu 6 etager og yderligere udvidelse mod Strandvejen. Hvordan hænger det sammen med kommunens meget tydelige udtalelse om at "antal af bolig kvadratmetre bliver der ikke lavet om på". Sagt på et dialogmøde i maj måned. Jeg ønsker at bo i et område som har et miljø og byrum man har lyst til at være i. Så jeg er imod at den oprindelige lokalplan ændres !

Få nyt om høringer

Abonnér