Høringssvar vedrørende Krimsvej tillæg 1 - supplerende høring

Oprettet: 17. august 2015
Svarnummer:
92

Indsendt af

Per Bilstrup

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Vi ønsker at bibeholde Krimsvej 15A-B (bygning 9B) som 1-etages erhvervsejendom og henviser til følgende: 1) Som beboer i Krimsvej området, har vi købt huse/lejligheder under forudsætning af lokalplanen. Her vil Jeres ændringer i Tillæg 1 skabe nogle enorme konsekvenser for vores ejendomme både hvad angår skygge, udsigt og indkig, og disse ændringer tilgodeser alene ejendomsinvestorer og ikke beboerne i området. 2) Borgerrepræsentationen har allerede stemt nej til byggeriet på Krimsvej 15 i efteråret 2014, hvor ejendomsinvestor foreslog nogenlunde det samme byggeri. Stadig med en facade højde på 6,5 m., og et ønske om at ændre fra 1 etage til 2 etager og fra erhverv til bolig. Dette vil stadig give de samme gener. 3) Der står i høringen på side 2, at anvendelse til bolig sker for at undgå ”usikkerhed” om anvendelsen. Denne usikkerhed kan beboerne ikke genkende, da der i lokalplanen i forvejen er planlagt erhverv på 1 etage, så man er selvsagt indforstået hermed. Med de mange ændringer lokalplanender er bleve givet til investorer, så de kan øge deres salg og indtjening ønskes ligeledes svar på følgende: 1) Hvorledes vil Forvaltningen og Borgerrepræsentationen sikre, at der opstår en lignende situation som ved Nordtårnet,, hvor investor får efterbevilliget de uretmæssige forhold. 2) Hvornår kan vi forvente, at der bliver etableret fortov og afmærkede parkeringspladser på Krimsvej, så beboerne ikke skal færdes mellem kørende færdsel? 3) Hvorledes vil Forvaltningen sikre, at der ikke bliver etableret legepladser og fællesarealer, som støjmæssigt generer beboerne, idet man tilsyneladende ikke efterfølgende kan skride ind overfor disse støjgener jf. miljøstyrelsen vejledning i sager om støjgener..

Få nyt om høringer

Abonnér