Luftfoto af lokalplanområdet ved Urbanplanen Syd

Urbanplanen Syd - lokalplanforslag samt forslag til kommuneplantillæg

Lokalplanen skal muliggør bebyggelse med 19.400 m2 nye boliger og serviceerhverv samt 3.000 m2 institution i den sydlige del af Urbanplanen.

Høringsfrist:

10. october 2017
Der er endnu ingen høringssvar til denne høring.