Luftfoto af lokalplanområdet

Grønttorvsområdet tillæg 3 - lokalplanforslag

Lokalplanen vil bl.a. gøre det muligt at opføre yderligere ca. 8.000 m² boliger og parkeringskældre i stedet for parkeringshuse.

Høringsfrist:

26. september 2017
Indsendt af:
Dorte Christiansen
Dato: 19. september 2017
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Banedanmark
By:
København SV
Postnr.:
2450
Se vedhæftede fil
Læs høringssvar fra Dorte Christiansen
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 15. september 2017
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Valby Lokaludvalg
By:
Valby
Postnr.:
2500
Høringssvar vedlagt
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
KAB
Dato: 13. september 2017
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
KAB
By:
København V
Postnr.:
1552
Boligselskabet AKB, København og Samvirkende Boligselskaber, repræsenteret ved KAB, har til hensigt at opføre 51 AlmenBolig+-lignende rækkehuse på byggefelt nr. 17 på det gamle Grønttorvsområde i Valby. Københavns Kommune har tildelt grundkapitalstøtte og Skema A-godkendelse til projektet. Dette høringssvar er en indsigelse mod lokalplanens krav om, at rækkehusbebyggelsen kun må opføres i 3 etager. Da Københavns Kommune godkendte Skema A-projektet, var der i projektet indeholdt 4 boliger, som opføres i 4 etager. Vi indstiller derfor, at der i tillæg 3 til lokalplanen indarbejdes forholdet omkring AKB og SAB’s skema A projekt, ideholdende 4 boliger i 4 etager. De 4 etager er en nødvendighed, skræddersyet til bebyggelsen, for at tilpasse sig boligselskabernes erfaringer og kendskab til bolig- og beboerkategorier, brugsmønstre og demokratisk udvikling. Højdevariationen på bebyggelsesniveau sikrer et samlet arkitektonisk udtryk i bebyggelsens skyline, der danner overgang til den højere kantbebyggelse og binder bygningsvoluminer sammen. Det er samtidigt nærliggende, at tagterrasserne på sigt vil fremstå særdeles grønne med indbyggede plantekasser og dermed underbygge lokalplanens højere ambition om grønne byboliger. Variationen afspejler et forsøg på en nutidig arkitektonisk fortolkning, der peger på et geometrisk mere ”sprudlende” koncept, som tager byhuset som rækkehus alvorligt og giver helheden en mere legende rytme af bymæssig karakter. På vegne af Boligselskabet AKB, København og Samvirkende Boligselskaber opfordrer jeg Københavns Kommunen til at fastholde Skema Aprojektets omfang og indarbejde dette i lokalplanstillægget.
Læs høringssvar fra KAB
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 8. september 2017
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst uploadet
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S