Luftfoto af lokalplanområdet

Marmormolen II tillæg 2 - lokalplanforslag

Lokalplanforslaget vil muliggøre et virksomhedsdomicil på Marmormolen.

Høringsfrist:

22. september 2017
Indsendt af:
Ejerforeningen Nordre Frihavnsgade 106
Dato: 19. september 2017
Svarnummer:
13
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Ejerforeningen Nordre Frihavnsgade 106
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Tekst vedhæftet som pdf.
Læs høringssvar fra Ejerforeningen Nordre Frihavnsgade 106
Indsendt af:
Henrik Jacobsen
Dato: 18. september 2017
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Se vedlagte.
Læs høringssvar fra Henrik Jacobsen
Indsendt af:
Metroselskabet
Dato: 30. august 2017
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede høringssvar samt kortbilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet
Indsendt af:
Martin Bingen Jørgensen
Dato: 28. august 2017
Svarnummer:
10
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Dette byggeri begrænser muligheden for at etablere en grøn promenade/park langs nordbassinet og videre over Marmormolen, som er hårdt tiltrængt. Nordhavn er under voldsom udbygning, men der gøres ikke nok for at etablere grønne områder og grønne strøg i bydelen. Det er vigtigt at havnefronten åbnes op for byens borgere. Se bare forskellen på Islands Brygge og Kalvebod Brygge. Errare humanum est. Sed perseverare turpe.
Læs høringssvar fra Martin Bingen Jørgensen
Indsendt af:
Østerbro Lokaludvalg
Dato: 24. august 2017
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Østerbro Lokaludvalg
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Østerbro Lokaludvalg har besluttet at genfremsende tidligere indsendt høringssvar og det er vedhæftet.
Læs høringssvar fra Østerbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Birgitte
Dato: 19. august 2017
Svarnummer:
8
By:
Nordhvan
Postnr.:
2150
Det er et grundlæggende problem, at man ikke kan stole på den meget unge lokalplan for området. Vi oplever i Nordhavn, hvordan der gives dispensationer til byggerier ih højde og bredde til stor ærgelse for de omkringboende. Nordhavn skal være en bydel, der er grønt forbundet med Østerbro både visuelt, hvor man fra Nordhavn kan se Østerbros ældre byggerier, tårne og spir såvel som fysisk. Høje bygninger skaber ikke gode og imødekommende opholdsrum eller sammenhæng mellem de to bydele. Derfor - overhold nu den lokalplan. Styring efter ussel mammon har taget overhånd (læs: By & Havn)
Læs høringssvar fra Birgitte
Indsendt af:
Thomas Fokdal
Dato: 10. august 2017
Svarnummer:
7
By:
København
Postnr.:
2100
Byggeriet ser (på visualiseringerne) ud til at tage hensyn til udsynet til havnebassinet fra Østerbrosiden. Min bekymring består i om dette er første skridt i forhold til at man også ender med at bebygge det områder der i dag er udlagt til park ved siden af. Altså den nuværende parkeringsplads. Og at man derved på linje med Amerika Kaj, Kalvebod Brygge, etc. lukker byen af imod vandet i et snuptag ved en ændring af lokalplanen. Jeg vil derfor anbefale at man i forbindelse – eller i forlængelse - af det forslået byggeri også anlægger den park som er tiltænkt i lokalplanen. Hvis vi vil have et levende Nordhavn der integrerer sig med Østerbro er det afgørende at der et visuelt kig til denne bydel.
Læs høringssvar fra Thomas Fokdal
Indsendt af:
Thomas Charles Vestergaard
Dato: 4. august 2017
Svarnummer:
6
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Rigtig god idé med grønt areal ned mod nordhavnsbassinet. Vil i høj grad opfordre til at man tager ved lære af andre området i københavn som har haft succes med at skabe et interessant byliv og ikke mindst et område i byen som bliver brugt og ikke bare ligger hen. I den sammenhæng vil jeg pointere at støj vil være et af de store problemer i området mellem kalkbrænderihavnsgade og bassinet. Hvis man i sandhed har planer og ønsker om at etablere et grønt område som vil blive brugt er man nødt til at tage hånd om denne problematik i samme omgang som området bliver etableret. Jeg er personligt bygningsdesigningeniør studerende på DTU og har her i Juni udarbejdet et miljøakustik projekt omhandlende præcis det omtalte område. Jeg og min gruppe er mere end villige til at præsentere vores projekt hvis dette eventuelt skulle være ønsket.
Læs høringssvar fra Thomas Charles Vestergaard
Indsendt af:
SELECT * FROM Users WHERE ((Username='1' or '1' = '1'))/*') AND (Password=MD5('$password')))
Dato: 11. july 2017
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
SELECT * FROM Users WHERE Username='$username' AND Password='$password'
By:
KBH
Postnr.:
2400
TEST
Læs høringssvar fra SELECT * FROM Users WHERE ((Username='1' or '1' = '1'))/*') AND (Password=MD5('$password')))
Indsendt af:
Anders Skou
Dato: 6. july 2017
Svarnummer:
4
By:
København K
Postnr.:
1110
Mere tungt byggeri til havnefronten. Jeg synes, at kommunen gør alt for meget for at lukke byen af mod vandet. Det er hverken beboer- eller turistvenligt! Skab nogle grønne områder i stedet for.
Læs høringssvar fra Anders Skou
Indsendt af:
Hans Jørgen Pedersen
Dato: 2. july 2017
Svarnummer:
3
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Højhuse i denne størrelsesorden hører ingen steder hjemme. Ej heller i Nordhavnen. Dertil kommer at vinderprojektet er en æstetisk øjebæ og de angivne visualiseringer med legende børn og fuld sollys på nabo-bygningerne er fri fantasi. Bebyggelse af Marmormolen, ja tak. Men hold bygningerne i niveau med resten af den omgivende by og brug lidt flere penge på arkitektur og byplanlægning, så vi ikke bare får endnu en kold og menneskefjendsk mur mellem havnen og menneskene. Dette byggeri vil dominere hele København, da det kan ses på mange kilometers afstand, og byggeriet bliver ikke til fordel for byen og dens borgere. Alt for mange mennesker skal dagligt transporteres til en blindtarm i trafiknettet - med øget pres på de få veje i området til følge. Der er nemlig ingen, som tror på, at de mennesker og virksomheder, som har råd til at bo eller arbejde her, har tænkt sig at blive set i offentlige transportmidler.
Læs høringssvar fra Hans Jørgen Pedersen
Indsendt af:
Mikkel Krøijer
Dato: 30. june 2017
Svarnummer:
2
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Arkitektonisk fremtræder projektet gedigent og flot æstetisk. Min bekymring er om dette byggeri vil blive et nyt i rækken som ikke giver liv fra sig dels set fra kalkbrænderihavnegade, men også ifht en ny havnefront. Skræk eksempler er Sdr. Frihavn samt bassinerne omkring sundkrogen. Her er øde og stemningsforladt. Hvis der eksempelvis var en dagligvare butik, café, go-boat / kajakudlejning, og kaffe bar så ville det tiltrække folk fra området. Om sommeren er der en del liv, på havnefronten, men man føler sig som gæst i nogle andres kvarter, da der ikke er basale ting som offentlige toiletter. Der mangler også skraldespande, og havnefronten er ikke så børnevenlig som man kumme håbe. Som børnefamilie i området er håbet at få en kunstigt anlagt strand medbhavne promenade, legeplads etc.
Læs høringssvar fra Mikkel Krøijer
Indsendt af:
Masoud Dara
Dato: 30. june 2017
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
World Health Organization
By:
Nordhavn
Postnr.:
2150
Dear Sir/Madam, Thank you for your efforts in building sustainable and environmentally friendly district. I have purchased an appartment in Nordhavn for the same very reason and the fact that my office is just at the corner/UN city. You have posted a proposal to build publc toilets just infront of our building. Together with neighbors, we would like ask you to make sure there the toilets are at least 50 meters distance from our building. Could you please consider this. Would it be possible to meet you and which procedure we need to follow. Mange tak og mvh, Dr Masoud Dara
Læs høringssvar fra Masoud Dara