Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: VVM-redegørelse for Enghave Brygge

Officielt navn: VVM-redegørelse for opfyldninger og kanaler på Enghave Brygge
Type: Andet
Høringsperiode: 24.06.14 til 16.09.14
Sagsnr: 2014-0023470
Billede af høringen

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 16. juni 2014 godkendt VVM-redegørelse for Enghave Brygge til offentlig fremlæggelse i 12 uger.

VVM-redegørelsen for Enghave Brygge behandler de miljømæssige virkninger på miljøet ved etablering af ti boligøer og udgravning af kanaler ved Enghave Brygge. Projektområdet inkluderer ca. 35.000 m2 vandareal, der skal landindvindes til boligøer, samt udgravning af ca. 30.000 m2 kanaler og havnebassiner. Miljøpåvirkningerne fra andre dele af byudviklingsprojektet indgår også i VVM redegørelsen.

I perioden 21. februar 2014 til 15. marts 2014 har offentligheden haft mulighed for at komme med idéer og bemærkninger til indhold af VVM-redegørelse for Enghave Brygge. Forvaltningen modtog 15 høringssvar til idéfasen og har behandlet høringssvarene fra ideoplægget i 1. hvidbog. Høringssvarene har især drejet sig om jordforurening, vandgennemstrømning og vandkvalitet samt arealanvendelse og den rekreative brug af havnen. Disse miljøforhold er alle belyst i VVM-redegørelsen.

VVM-redegørelsen for Enghave Brygge er i høring i perioden fra 24. juni 2014 med frist for bemærkninger 16. september 2014. Bygherre inviterer til borgermøde om Enghave Brygge projektet  onsdag den 3. september kl. 18:00-20:00 i Seminarrummet på Aalborg Universitet CPH (A.C. Meyers Vænge 15; 2450 København SV). VVM-myndighederne hhv. Trafikstyrelsen, som, er myndighed på søterritoriet og Københavns Kommune vil være repræsenteret på mødet.  

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Anvendelse, Vand og VVM, Thomas Frederik K. Iversen