Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: VVM for opfyldninger og kanaler på Enghave Brygge

Officielt navn:
Type: Andet
Høringsperiode: 21.02.14 til 15.03.14
Sagsnr:
Billede af høringen
Københavns Kommune har d. 21. februar 2014 truffet afgørelse om at der kan være væsentlige virkninger på miljøet ved opfyldninger til nye boligøer og udgravning til kanaler som led i byudviklingen på Enghave Brygge. Derfor skal der laves en VVM-redegørelse. Redegørelsen vil blive udarbejdet i samarbejde med bygherre og med Kystdirektoratet, som er myndighed på søterritoriet. Nu holdes den første indledende høring, hvor alle kan komme med bemærkninger til arbejdet med VVM-redegørelsen. Projektet og de påvirkninger som bliver undersøgt er beskrevet i vedlagte høringsmateriale.
Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Lone Madsen, Center for Miljøbeskyttelse, Vand og VVM