Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Vesterbrogade 107c

Officielt navn: Vesterbrogade 107c
Type: Andet
Høringsperiode: 21.12.15 til 19.01.16
Sagsnr: 516080
Billede af høringen

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en ny bygning med 8 beboelseslejligheder og 2 butikslejemål og i den forbindelse nedrive eksisterende erhvervsbygninger, herunder bygnings nr. 1 og 3 på adressen Vesterbrogade 107c.

Den nye bygning omfatter 5 etager, med et etageareal på 1.129 m² og med en overdækket gennemkørsel/port på 32 m².

Det ansøgte vil have påvirkning på naboejendommene i forhold til lysforhold, herunder skyggegener og indbliksgener ved etablering af altaner mod gård.

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen jf. Forvaltningslovens § 19, stk. 1.

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

Høringssvar skal være modtaget senest den 19. januar 2016.

 

Seneste høringssvar

20.01.16 Svar (2400)
20.01.16 Svar (1620)
20.01.16 Svar (1307) KLD Repro
20.01.16 Svar (1673)
20.01.16 Svar (1704)
20.01.16 Svar (1903 )
19.01.16 Svar (1720)
19.01.16 Svar (2200)
19.01.16 Svar (4720)
19.01.16 Svar (1620) (privat)
19.01.16 Svar (1620)
19.01.16 Svar (2200)
19.01.16 Svar (1623)
19.01.16 Svar (1302)
19.01.16 Svar (1620)
19.01.16 Svar (2720)
19.01.16 Svar (2720) the otherworld
19.01.16 Svar (03540)
19.01.16 Svar (1720)
19.01.16 Svar (1900)
19.01.16 Svar (2400)
19.01.16 Svar (2300)
19.01.16 Svar (1620) Andelsboligforeningen Bjørnstjerne
19.01.16 Svar (1620)
19.01.16 Svar (1620)
19.01.16 Svar (1663)
19.01.16 Svar (1620) Andelsboligforeningen Vesterbrogade 112 & 112 A-C
19.01.16 Svar (2300)
19.01.16 Svar (1620)
19.01.16 Svar (1620)
19.01.16 Svar (2300)
19.01.16 Svar (1620)
19.01.16 Svar (1620)
19.01.16 Svar (2200)
19.01.16 Svar (1620)
19.01.16 Svar (2300)
19.01.16 Svar (1620) MUSIC IS THE WEAPON
19.01.16 Svar (1620)
19.01.16 Svar (1665)
19.01.16 Svar (1751)
18.01.16 Svar (1663)
18.01.16 Svar (1663)
18.01.16 Svar (1761) Vesterbro Trafik- og Byrumsgruppe
18.01.16 Svar (2830)
18.01.16 Svar (1620)
18.01.16 Svar (1620)
18.01.16 Svar (1663)
18.01.16 Svar (1751)
18.01.16 Svar (1620)
18.01.16 Svar (3460)
18.01.16 Svar (1656)
18.01.16 Svar (2400)
18.01.16 Svar (1101) Ejendomsselskabet NL af 2005 ApS
18.01.16 Svar (1970)
18.01.16 Svar (2920)
18.01.16 Svar (2450)
18.01.16 Svar (1620)
18.01.16 Svar (2400)
18.01.16 Svar (2730)
18.01.16 Svar (2100)
18.01.16 Svar (2053)
18.01.16 Svar (1610) Vesterbro Handelsforening
18.01.16 Svar (1954)
18.01.16 Svar (2450)
18.01.16 Svar (9640)
18.01.16 Svar (2770)
18.01.16 Svar (2200)
18.01.16 Svar (1610) Vesterbro Handelsforening
18.01.16 Svar (2100)
18.01.16 Svar (4660)
18.01.16 Svar (2650)
18.01.16 Svar (1656)
18.01.16 Svar (2100)
18.01.16 Svar (1620) Nordisk Film
18.01.16 Svar (1620)
18.01.16 Svar (1620) VMS
17.01.16 Svar (1674) Motorious
17.01.16 Svar (1620)
17.01.16 Svar (2450) Hæren
17.01.16 Svar (1650) Tyra.dk
17.01.16 Svar (1620) Jeudan
17.01.16 Svar (1674)
17.01.16 Svar (1620)
17.01.16 Svar (2900)
17.01.16 Svar (2200) Kissaway Trail
17.01.16 Svar (2200)
17.01.16 Svar (2200)
17.01.16 Svar (1407) repertoireavantgarde
17.01.16 Svar (3480)
17.01.16 Svar (1620)
17.01.16 Svar (1620)
17.01.16 Svar (1622)
17.01.16 Svar (2800)
17.01.16 Svar (75015) Musiker
17.01.16 Svar (1620)
17.01.16 Svar (1900)
17.01.16 Svar (7160 )
17.01.16 Svar (2500)
17.01.16 Svar (2300)
17.01.16 Svar (2000) Cph Business. Service og oplevelse
17.01.16 Svar (4060)
17.01.16 Svar (3370)
17.01.16 Svar (1610)
17.01.16 Svar (8410) Bitte wählen Sie ...
17.01.16 Svar (2800)
17.01.16 Svar (2200)
17.01.16 Svar (1674)
17.01.16 Svar (2400)
17.01.16 Svar (1620)
17.01.16 Svar (1672)
17.01.16 Svar (2200)
17.01.16 Svar (1363 )
17.01.16 Svar (4840)
17.01.16 Svar (5270)
17.01.16 Svar (1370) Virvar
17.01.16 Svar (2450)
16.01.16 Svar (1620)
16.01.16 Svar (2720)
16.01.16 Svar (4330)
16.01.16 Svar (1662)
16.01.16 Svar (1709)
16.01.16 Svar (1620)
16.01.16 Svar (3250)
16.01.16 Svar (2920)
16.01.16 Svar (2500)
16.01.16 Svar (2000)
16.01.16 Svar (2860)
16.01.16 Svar (2200)
16.01.16 Svar (3000)
16.01.16 Svar (2200)
16.01.16 Svar (2300)
16.01.16 Svar (1661)
16.01.16 Svar (2300)
16.01.16 Svar (2100)
16.01.16 Svar (2400)
16.01.16 Svar (2450)
16.01.16 Svar (2200)
16.01.16 Svar (1620) Musikproduktion/øvefaciliteter
16.01.16 Svar (2300)
16.01.16 Svar (4140)
16.01.16 Svar (1620)
16.01.16 Svar (5600)
16.01.16 Svar (1760)
16.01.16 Svar (1368)
16.01.16 Svar (2200) Privat
16.01.16 Svar (1902)
16.01.16 Svar (8200)
16.01.16 Svar (2200)
16.01.16 Svar (2200)
16.01.16 Svar (2200)
16.01.16 Svar (2200) mollyhaslund.com
16.01.16 Svar (2450)
16.01.16 Svar (1620)
16.01.16 Svar (1620)
16.01.16 Svar (1650)
16.01.16 Svar (2720)
16.01.16 Svar (2200)
16.01.16 Svar (1751)
16.01.16 Svar (2100)
16.01.16 Svar (4683)
16.01.16 Svar (2000)
16.01.16 Svar (2500)
16.01.16 Svar (1663)
16.01.16 Svar (2200)
16.01.16 Svar (1620)
16.01.16 Svar (2400)
16.01.16 Svar (2400)
16.01.16 Svar (2900)
16.01.16 Svar (2830)
16.01.16 Svar (2500)
16.01.16 Svar (2300)
16.01.16 Svar (2100)
16.01.16 Svar (1754)
16.01.16 Svar (1620)
16.01.16 Svar (1408)
16.01.16 Svar (3027)
16.01.16 Svar (2720)
16.01.16 Svar (2000)
16.01.16 Svar (2770) GLiMT
16.01.16 Svar (5700)
16.01.16 Svar (3450)
16.01.16 Svar (2610) Say Pink
16.01.16 Svar (2400)
16.01.16 Svar (2100) H.C.Rørdam arkitekt maa
16.01.16 Svar (2500)
16.01.16 Svar (1671)
16.01.16 Svar (1729)
16.01.16 Svar (2670)
16.01.16 Svar (2635)
16.01.16 Svar (2100)
16.01.16 Svar (1210) Mikkelsview
16.01.16 Svar (2500) JP-Totalbyg ApS
16.01.16 Svar (2100)
16.01.16 Svar (1903)
16.01.16 Svar (2650)
16.01.16 Svar (1764)
16.01.16 Svar (3050)
16.01.16 Svar (1663)
16.01.16 Svar (1764)
16.01.16 Svar (1422)
16.01.16 Svar (2000)
16.01.16 Svar (2450)
16.01.16 Svar (1658)
16.01.16 Svar (1904)
16.01.16 Svar (1704) 34096538
16.01.16 Svar (1674)
16.01.16 Svar (1674)
16.01.16 Svar (1420) One World
16.01.16 Svar (2200) Tale & Toner
15.01.16 Svar (2770)
15.01.16 Svar (1674)
15.01.16 Svar (1666) Skole
15.01.16 Svar (2300)
15.01.16 Svar (1361)
15.01.16 Svar (1124) House of Real
15.01.16 Svar (2200)
15.01.16 Svar (2730)
15.01.16 Svar (2450)
15.01.16 Svar (2200)
15.01.16 Svar (1620) V120 restaurant og lounge ivs
15.01.16 Svar (2400)
15.01.16 Svar (1965)
15.01.16 Svar (2920) DR
15.01.16 Svar (1705)
15.01.16 Svar (2400)
15.01.16 Svar (2400)
15.01.16 Svar (1722) Rosa Lux music
15.01.16 Svar (2200) Grann Grafik
15.01.16 Svar (2400) Osramhuset
15.01.16 Svar (2300)
15.01.16 Svar (1719) Miearndt
15.01.16 Svar (2500)
15.01.16 Svar (2200)
15.01.16 Svar (1620) Borger, og beboer på Vesterbrogade
15.01.16 Svar (2720)
15.01.16 Svar (1620) V120
15.01.16 Svar (1620)
15.01.16 Svar (1620)
15.01.16 Svar (2200) a Street production
15.01.16 Svar (2100)
15.01.16 Svar (2500)
15.01.16 Svar (1674)
15.01.16 Svar (2100)
15.01.16 Svar (2650) Corbard byg
15.01.16 Svar (2500)
15.01.16 Svar (2450)
15.01.16 Svar (4320)
15.01.16 Svar (2200)
15.01.16 Svar (2720)
15.01.16 Svar (1620)
15.01.16 Svar (1668)
15.01.16 Svar (1760)
15.01.16 Svar (2680)
15.01.16 Svar (2450)
15.01.16 Svar (2200)
15.01.16 Svar (6000)
15.01.16 Svar (1462)
15.01.16 Svar (1706)
15.01.16 Svar (1717)
15.01.16 Svar (2200)
15.01.16 Svar (1752)
15.01.16 Svar (2650)
15.01.16 Svar (1674)
15.01.16 Svar (1657)
15.01.16 Svar (1720)
15.01.16 Svar (2200)
15.01.16 Svar (2300)
15.01.16 Svar (1665)
15.01.16 Svar (2100)
15.01.16 Svar (2100)
15.01.16 Svar (1754)
15.01.16 Svar (1454)
15.01.16 Svar (1624)
15.01.16 Svar (1624)
15.01.16 Svar (2605)
15.01.16 Svar (2450)
15.01.16 Svar (2000)
15.01.16 Svar (1751)
15.01.16 Svar (4534)
15.01.16 Svar (2300)
15.01.16 Svar (2670) GTS-APS
15.01.16 Svar (1753)
15.01.16 Svar (2000)
15.01.16 Svar (2820)
15.01.16 Svar (1368) Female
15.01.16 Svar (2200)
15.01.16 Svar (4000)
15.01.16 Svar (2400)
15.01.16 Svar (2720)
15.01.16 Svar (1366)
15.01.16 Svar (1671)
15.01.16 Svar (1674)
15.01.16 Svar (2400)
15.01.16 Svar (1366 K)
15.01.16 Svar (3400)
15.01.16 Svar (1674)
15.01.16 Svar (1735)
15.01.16 Svar (4930)
15.01.16 Svar (2500) i4u
15.01.16 Svar (1760)
15.01.16 Svar (1654)
15.01.16 Svar (2450)
15.01.16 Svar (2200)
15.01.16 Svar (2500)
15.01.16 Svar (1709)
15.01.16 Svar (1621) The Compound
15.01.16 Svar (2500)
15.01.16 Svar (1754)
15.01.16 Svar (2700 )
15.01.16 Svar (2450) plusplusplus.net
15.01.16 Svar (2300)
15.01.16 Svar (8000)
15.01.16 Svar (1622)
15.01.16 Svar (1620)
15.01.16 Svar (1763) Københavns Kommune
15.01.16 Svar (1622) Female
15.01.16 Svar (2200)
15.01.16 Svar (2700)
15.01.16 Svar (1620)
15.01.16 Svar (3630)
15.01.16 Svar (1752)
15.01.16 Svar (1674)
15.01.16 Svar (2500)
15.01.16 Svar (1650)
15.01.16 Svar (1754 Kbh v)
15.01.16 Svar (2000)
14.01.16 Svar (1728) Eye in the sky
14.01.16 Svar (1650)
14.01.16 Svar (1660)
14.01.16 Svar (2100)
14.01.16 Svar (2450) Fru frø
14.01.16 Svar (2770)
14.01.16 Svar (1668)
14.01.16 Svar (1750)
14.01.16 Svar (2990)
14.01.16 Svar (2200) Our Man In Paris Film Produktion
14.01.16 Svar (1620)
14.01.16 Svar (1620)
14.01.16 Svar (1620)
14.01.16 Svar (1760)
13.01.16 Svar (1620)
13.01.16 Svar (1620)
13.01.16 Svar (1620)
13.01.16 Svar (1620)
22.12.15 Svar (1620) Københavns Museum
Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bygninger, Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 33 66