Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Vandforsyningsplan 2012

Officielt navn: Københavns Kommunes Vandforsyningsplan 2012
Center for Miljø har udarbejdet et forslag til en vandforsyningsplan, der skal erstatte kommunens Vandforsyningsplan 2006.

Planforslaget indeholder en beskrivelse af byens vandforsyningsstruktur samt en beskrivelse af myndighedsforholdene og målsætningerne i forbindelse med vandforsyningen af Københavns Kommune. Vandforsyningsplanens primære opgave er at fastlægge forsyningsforholdene for Københavns Kommune, og danner administrationsgrundlag for vandforsyningen af kommunen. En række politiske målsætninger på vandforsyningsområdet, herunder målsætningen om at reducere byens vandforbrug, fastsættes eller støttes med denne plan.

Du kan give din mening til kende her på siden, eller du kan sende en mail direkte til miljoe@tmf.kk.dk frem til 20. februar 2012. Du kan også sende dine kommentarer til Center for Miljø, Njalsgade 13-15, Postboks 259, 1502 København V

Du kan læse mere om processen bag høringssvar på siden www.blivhoert.kk.dk/processen-bag-horingssvar Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center for Miljø via mail.

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Miljø