Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Udvidelse af Nordhavn og ny krydstogtterminal - tillæg 1 - lokalplan 443-1

Officielt navn: Udvidelse af Nordhavn og ny krydstogtterminal - forslag til tillæg 1 til lokalplan 443
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 15.02.12 til 18.04.12
Bydel:
Sagsnr: 2012-25086

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Tillægget til lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra udviklingsselskabet By & Havn om at opføre 3 permanente terminalbygninger på den kommende krydstogtterminal i stedet for de midlertidige telte, som lokalplan nr. 443 giver mulighed for, da det har vist sig vanskeligt at opsætte og nedtage disse telte.

Der ønskes også ændringer af vejprofiler og belægninger i forhold til den gældende lokalplan nr. 443.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 443 med tillæg 1 - Udvidelse af Nordhavn/ny krydstogtsterminal som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag til tillæg 1, notat om høringssvar mv.

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Udvidelse af Nordhavn/ny krydstogtsterminal tillæg 1 som PDF

 

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign,
Randi Dürr Harpøth,
3366 1349