Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Turistskilte

Officielt navn: Henvisningsskilte til kultur- og turistattraktioner
Type: Andet
Høringsperiode: 08.05.13 til 08.08.13
Sagsnr:

Som led i en samlet indsats for at styrke København som international turistdestination har Borgerrepræsentationen besluttet at der skal udarbejdes et projekt for henvisningsskilte til turistattraktioner på dansk og engelsk, der vil give bedre service til byens besøgende, samt flere besøgende på de københavnske kultur- og turistattraktioner.

 

Indhold

Der placeres 40-50 henvisningsskilte – primært i Indre By – der vil kunne lede turister hen til kulturinstitutioner og andre turistattraktioner. Dermed vil København opleves mere tilgængelig og imødekommende for de besøgende, ved at give bedre vejvisning til de københavnske kultur- og turistattraktioner, der dermed vil kunne øge deres besøgstal. Derudover understøtter indsatsen også kommunens fodgængerstrategi, Flere går Mere, der er beskrevet i Metropol for Mennesker.

 

Der er i samarbejde med Wonderful Copenhagen udarbejdet en række principper og kriterier for hvilke attraktioner, der kan komme i betragtning, samt hvordan placeringen i byen bedst understøtter de ønskede effekter.

 

Det er et ønske med projektet, at der både vises vej til de største og mest oplagte attraktioner, men også til andre typer af by-attraktioner og institutioner, der er med til at vise et mangfoldigt billede af København.

 

Mangfoldighed af kulturinstitutioner / attraktioner

Nedenfor findes en kort beskrivelse af kriterierne for hvilke attraktioner, der vil kunne inddrages i ordningen. For at sikre mangfoldighed og den bedst mulige service til byens gæster, opfordrer kommunen til at relevante og interesserede kulturinstitutioner og attraktioner, inden høringsperiodens udløb retter henvendelse til Københavns Erhvervsservice på mail: mhm@erhverv.kk.dk.  

Kriterier for udvælgelse af attraktioner

  • VisitDenmarks liste over mest besøgte attraktioner
  • Andre kulturinstitutioner/attraktioner med særlig betydning eller attraktion
  • Særlige bymiljøer
  • Rekreative områder

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Københavns Erhvervsservice