Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Tung trafik strategi

Officielt navn: Forslag til Strategi for tung trafik
Type: Andet
Høringsperiode: 01.07.09 til 26.08.09
Sagsnr: 2009-84260

 

Trafikulykker med lastbiler er ofte mere alvorlige end andre trafikulykker. For eksempel var lastbiler involveret i cirka 23 % af de registrerede dødsulykker i 2002-2006, men udgjorde kun cirka 3,4 % af den samlede biltrafik.

Samtidig er lastbilerne en markant trafikantgruppe, der med støj, vibrationer og dens blotte tilstedeværelse skaber utryghed og begrænsninger for bylivet. Dette gør sigsærligt gældende i de tætte bydele, hvor der færdes mangefodgængere og cyklister.

På den baggrund har Københavns Kommunes Borgerrepræsentation vedtaget, at der skal udarbejdes et forslag til en samlet strategi for den tunge trafik.

Strategiens 12 forskellige indsatser falder inden for tre hovedoverskrifter: Københavns Kommune som forbillede, Regulering af den tunge trafik, og Information og dialog.

Hovedgrebet i strategien er at arbejde for at samle så megen tung trafik som muligt på strækninger, der er bedst egnet til afvikling af den tunge trafik. Dette greb begynder med udpegning af et anbefalet rutenet for lastbiler, kaldet det røde rutenet, og en konsekvent skiltning af de anbefalede rutenet i hele København.

Det vil sige, at fastlæggelsen af det røde rutenet, samt opsætning af skilte med henvisning til den anbefalede rute for lastbiler, vil være det første konkrete resultat af strategiens implementering.

En anbefalet rute er i sig selv ikke en ’tvangsrute’. Det anbefales lastbiler at benytte ruten, men det er ikke ulovligt at benytte andre veje. Strategien indeholder derfor forskellige supplerende tiltag. Dels tiltag, som i stadigt stigende grad skal sikre trafiksikkerheden og fremkommeligheden på det anbefalede rutenet, dels tiltag, der ved hjælp af bedre GPS-information vejleder til bedre brug af rutenettet. Desuden vil reguleringen af den tunge trafik uden for det anbefalede rutenet på længere sigt blive strammet. Dette gøres ved hjælp af en generel nedsættelse af hastighedsgrænsen fra 50 km/t til 40 km/t uden for det anbefalede rutenet, tidsbegrænsninger for den tunge trafik og krav om lastbiler med godt udsyn: lav siderude i højre fordør, chaufførassistent og lave førerhuse.

For at målene skal nås, og for at udvikle de gode løsninger, er en høj grad af information og samarbejde afgørende. Derfor indeholder strategien blandt andet et forslag til et partnerskab med branchen. Dette skal ske i form af nedsættelsen af et udvalg for tung trafik. Det er kommunens oplæg, at udvalget skal stå for en certificeringsordning, hvor virksomheder og transportører kan opnå en særlig trafiksikkerhedsvurdering. Vurderingen kan bruges i det videre arbejde, for eksempel i forbindelse med udbud af transportopgaver, og som grundlag for at differentiere de konkrete trafikreguleringer i forhold til lastbilernes certificering. Samtidig skal der informeres bredt om løsningerne, så det dels er klart for alle parter, hvor de må og ikke må køre, dels for at kommunikere formål og målsætninger bedst muligt til alle berørte parter.

I hele denne proces er det vigtigt, at Københavns Kommune går forrest og viser sig som et forbillede til efterfølgelse. Dels for at demonstrere de gode løsninger, dels fordi Københavns Kommune - som Danmarks største arbejdsplads - genererer en del tung trafik i byen. Varelevering, driftsarbejder og nyanlæg bidrager alle til lastbiltrafik i byen, og ved at sikre, at disse transportopgaver løses på den bedste måde, skaber kommunen en reel forandring i bybilledet.

Strategien kan rekvireres på tryk (så længe lager haves) via mailadressen under fanen "Ansvarlig". Angiv venligst navn, adresse og ønsket antal.

Seneste høringssvar

17.09.09 Svar (-)
16.09.09 Svar (-) -
16.09.09 Svar (-)
16.09.09 Svar (-)
08.09.09 Svar (1355)
08.09.09 Svar (-)
08.09.09 Svar (4100)
08.09.09 Svar (1355) Red Søerne
08.09.09 Svar (- ) Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
08.09.09 Svar (-) Christianshavns Lokaludvalg
08.09.09 Svar (DK-1217) Dansk Erhverv
08.09.09 Svar (6330) ITD
08.09.09 Svar (1370)
08.09.09 Svar (1370)
08.09.09 Svar (-) Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune
08.09.09 Svar (-) Østerbro Lokaludvalg
08.09.09 Svar (2200)
08.09.09 Svar (-) Bispebjerg Lokaludvalg
08.09.09 Svar (-) Rødovre Kommune
08.09.09 Svar (-) Amager Øst Lokaludvalg
08.09.09 Svar (-) DTL
08.09.09 Svar (-) Svanemøllegruppen
08.09.09 Svar (-) Brønshøj-Husum Lokaludvalg
08.09.09 Svar (- ) Vesterbro Lokaludvalg
07.09.09 Svar (-) Gentofte Kommune
07.09.09 Svar (-) Indre By Lokaludvalg
07.09.09 Svar (-) Gladsaxe Kommune
07.09.09 Svar (-) Kgs. Enghave Lokaludvalg
07.09.09 Svar (- ) Nørrebro Lokaludvalg
07.09.09 Svar (- )
07.09.09 Svar (- ) Vanløse Lokaludvalg
07.09.09 Svar (- ) Valby Lokaludvalg
07.09.09 Svar (- ) Frederiksberg Kommune
07.09.09 Svar ( -) DI/DI Transport
07.09.09 Svar ( - ) Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
07.09.09 Svar ( - )
26.08.09 Svar (1370)
26.08.09 Svar (2960)
26.08.09 Svar (1370)
26.08.09 Svar (1123) Børnehjælpsforeningen "PINOCCHIO"
26.08.09 Svar (1370)
26.08.09 Svar (1367)
26.08.09 Svar (1370) Nørre Søgade 29 ApS
26.08.09 Svar (1357)
26.08.09 Svar (1600)
26.08.09 Svar (1370)
26.08.09 Svar (1370 ) Andelsboligforeningen Nørre Søgade 45
26.08.09 Svar (2100 ) Ryvangs Kvarterets Grundejerlag
26.08.09 Svar (1355)
25.08.09 Svar (1355)
25.08.09 Svar (1370)
25.08.09 Svar (2100)
25.08.09 Svar (1355)
25.08.09 Svar (1367)
25.08.09 Svar (1370)
25.08.09 Svar (1366)
25.08.09 Svar (1355)
25.08.09 Svar (2200)
25.08.09 Svar (1367)
25.08.09 Svar (1366)
25.08.09 Svar (1356)
25.08.09 Svar (1263)
25.08.09 Svar (1367)
25.08.09 Svar (2100)
25.08.09 Svar (1355)
02.07.09 Svar (1420) Christianshavns Lokaludvalg

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Trafik
Islands Brygge 37, 2. sal
Postboks 450
1505 København V
E-mail: trafik@tmf.kk.dk
Mærke "TUNG TRAFIK"