Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Tung trafik (fornyet høring)

Officielt navn: Strategi for tung trafik (fornyet høring)
Type: Andet
Høringsperiode: 04.01.10 til 01.03.10
Sagsnr: 2010-620

Københavns Kommune har udarbejdet et forslag til en strategi for tung trafik for at mindske generne fra de tunge køretøjer for københavnerne generelt. Hovedoverskriften i strategien er at sikre, at den tunge trafik, der betjener byen, fordeles på det overordnede vejnet og afvikles på en trafiksikker, tryg og miljørigtig måde.

 

Trafikulykker med lastbiler er ofte mere alvorlige end andre trafikulykker. Alene i årene 2002 til 2006 var lastbiler involveret i 23 procent af de registrerede dødsulykker, til trods for at lastbiler kun udgør omkring 3,4 procent af den samlede biltrafik. Samtidig er lastbilerne en markant trafikantgruppe, der med støj, vibrationer og dens blotte tilstedeværelse skaber utryghed og begrænsninger for bylivet. Dette gør sig særligt gældende i de tætte bydele, hvor der færdes mange fodgængere og cyklister.


 

 
 

Strategiens tre hovedoverskrifter

 

Strategi for tung trafik indeholder i alt 12 initiativer til forbedring af trafiksikkerhed, tryghed og miljøvenlighed. Strategien falder i tre hovedoverskrifter: 

 

1. Københavns Kommune som forbillede


Københavns Kommune skal gå forrest for at højne trafiksikkerheden samt sikre en miljøvenlig afvikling af trafikken. Derfor skal der udarbejdes et sæt klare retningslinjer for Københavns Kommunes indkøb af transport og for entreprenører og leverandører. Der kan for eksempel stilles krav om, at transportøren har en trafiksikkerhedspolitik eller en certificeringsordning for trafiksikkerhed, som kan indarbejdes i udbud. Københavns Kommune kan også stille bestemte sikkerhedskrav og miljøkrav til kommunens egne køretøjer og transporter. 

 

2. Regulering af den tunge trafik

Strategiens primære greb er at indføre et anbefalet rutenet for den tunge trafik på udvalgte strækninger på kommunens overordnede vejnet. Fordelen ved at samle den tunge trafik på et bestemt rutenet er især, at de regionale veje generelt er langt bedre egnet til afvikling af tung trafik.
Hertil kommer, at når man har udpeget bestemte ruter for tung trafik, er det lettere systematisk at arbejde på at højne trafiksikkerheden og trygheden på det anbefalede rutenet.

 

Det anbefalede rutenet må dog ikke stå alene. Det skal suppleres med indsatser, der reducerer mængden af lastbiler i bestemte tidsrum og zoner, hvor der er mange bløde trafikanter. Der skal stilles sikkerhedsmæssige krav til de tunge køretøjers udformning, hastigheden skal sænkes, og så skal trafikkrydsene reguleres og sikres for at skabe bedre og sikrere fremkommelighed for både tunge køretøjer og især bløde trafikanter. 

 

3. Information og dialog

For at sikre de forskellige tiltags succes er det vigtigt både at informere om tiltagene samt indgå i dialog med branchen, borgerne og andre relevante parter. Samtidig er det også vigtigt at gennemføre kampagner, der både er målrettet chauffører og bløde trafikanter, så begge grupper er klædt bedre på i trafikken.

 

Der skal også etableres et Rådet for Tung Trafik i København, der skal fungere som et forum, hvor vognmandsbranchen, kommunen samt andre relevante aktører kan udveksle viden og erfaringer, der kan bruges fremadrettet i arbejdet med trafiksikkerhed og miljøvenlig vare- og godslevering. Rådet skal også stå for at udarbejde en certificeringsordning, som skal indeholde krav til sikkerhed og miljøvenlighed, der gives til tunge trafikanter.

Supplerende materiale

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Trafik Islands Brygge 37, 2. sal Postboks 450 1505 København V E-mail: trafik@tmf.kk.dk