Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Tivolihuset - Lokalplanforslag

Officielt navn: Tivolihuset - Lokalplanforslag
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 13.03.17 til 14.05.17
Sagsnr: 2016-0372029

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Tivoli A/S ønsker at opføre et byggeri til en musik- og balletskole i forbindelse med koncertsalen mod Tietgensgade. Tivoli ønsker desuden, at bygningen kan rumme Tivolis administrative funktioner. 

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Tivolihuset som PDF (17 mb) 

Københavns Borgerrepræsentation har den 2. marts 2017 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, notat vedr. parkeringsdækning

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 13. marts 2017.

Tidligere materiale

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 30. maj 2016 startredegørelse for Tivolihuset. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne 
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark, referat af borgermøde, tidligere version af projektet mv.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Byplanlægning
Byens Udvikling
Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 33 66