Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Titangade tillæg 4 - lokalplan nr. 76 med tillæg 1, 3 og 4 samt kommuneplantillæg nr. 50

Officielt navn: Titangade tillæg 4 - lokalplan nr. 76 med tillæg 1, 3 og 4 samt kommuneplantillæg nr. 50
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 12.02.14 til 11.04.14
Bydel:
Sagsnr: 2014-0013419

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Planforslagene muliggør et byggeri med en bebyggelsesprocent op til 160. Endvidere muliggøres detailhandel med en størrelse på op til 200 m2 samt serviceerhverv og øvrig anvendelse, som Kommuneplan 2011 muliggør.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 76 Titangade med tillæg 1, 3 og 4 samt kommuneplantillæg nr. 50 som PDF (11 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 12. november 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, supplerende høring, henvendelser i høringsperioden, ændringsforslag mv.

Lokalplanen blev bekendtgjort på Københavns Kommunes hjemmeside den 2. december 2015.

Tidligere materiale

Supplerende høring af lokalplanforslag

På baggrund af henvendelser i den indledende høring er der foretaget ændringer i lokalplanforslaget der giver anledning til at der bliver foretaget en supplerende høring af lokalplanforslaget.

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Titangade tillæg 4 som PDF

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 12. december 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside den 12. februar 2014.

Lokalplan 76

Hent lokalplan 76 Titangade med tillæg 1 og 3 som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 29. marts 2007 og blev bekendtgjort den 18. april 2007.

 

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Byplanlægning
Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 33 66