Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: To-timers parkeringszone i Vanløse

Officielt navn: Parkeringszone med 2-timers restriktion omkring Vanløse Station
Type: Andet
Høringsperiode: 08.12.14 til 17.01.15
Bydel:
Sagsnr:

Høringen er afsluttet!

 Lokaludvalget i Vanløse har blandt andet på baggrund af et ønske fra flere grundejerforeninger ansøgt Teknik- og Miljøforvaltningen om at få etableret en parkeringszone med 2-timers restriktion omkring Vanløse Station (se afgrænsning i supplerende materiale). Den nye zone vil udgøre en udvidelse af den eksisterende parkeringszone ved Flintholm Station. Teknik og Miljøforvaltningen sender på baggrund af ansøgningen forslaget i høring.

Formålet med parkeringszonen er at begrænse pendler- og langtidsparkering i området. 2-timersrestriktionen kommer til at gælde mandag til fredag fra kl. 8 til 19, og restriktionen vil gælde alle, der ikke har licens til zonen. Det vil sige, at restriktionen også gælder besøgende, håndværkere, m.m.

Beboere kan derimod få udstedt en beboerlicens og således blive undtaget 2-timersrestriktionen. Beboerlicenser kan udstedes gratis til alle, som har adresse i zonen. Der kan udstedes én licens pr. person over 18 år.  Erhvervslicens kan udstedes gratis til virksomheder, som har adresse i zonen. Det gælder dog kun til biler med gule nummerplader, der ikke må bruges til privat kørsel, samt biler på hvide og gule nummerplader, der ikke må bruges til privat kørsel men kun til erhvervsmæssig persontransport som fx taxi og sygetransport. Der kan udstedes op til fem erhvervslicenser pr. virksomhed.

Når høringen er afsluttet vil Teknik- og Miljøforvaltningen med baggrund i høringssvarene indstille til Teknik- og Miljøudvalget, at zonen oprettes - evt. med justeringer afstedkommet af høringssvarene.

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Anvendelse