Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Holmen og afgørelse af VVM-screening.

Officielt navn: Tilladelse til etablering af jordvarme og -køleanlæg på Bradbænken 1, Holmen
Type: Andet
Høringsperiode: 10.09.12 til 06.10.12
Sagsnr:
Billede af høringen

Center for Miljø har givet Forsvarets Bygnings- og etablissementstjeneste tilladelse til at etablere en 200 m dyb boring til et jordvarme og –køleanlæg på Nyholm. Der er ingen drikkevandsinteresser i området og ingen anden vandindvinding inden for en radius på 300 m. Det forventes, at grundvandet er saltholdigt; derfor er der ikke potentielle indvindingsinteresser i forhold til drikkevand.

Center for Miljø vurderer, at anlægget, som det er beskrevet i ansøgningen og tilsendte oplysninger, ikke udgør en risiko for forurening af grundvand eller jord.

Center for Miljø vurderer at et jordvarmeanlægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt og projektet kan derfor gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet, VVM. Sagen er afgjort d. 7.9.2012 efter Miljø- og Energiministeriets VVM-bekendtgørelse nr. 1510 af 15.12.2010.

Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur­- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentlig­gørelse. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklage­nævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstols­prøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.”

Seneste høringssvar

Ingen høringssvar endnu. Indsend dit høringssvar ved at klikke på knappen øverst til højre

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Jord- og Vandområdet
Center for Miljø
Teknik- og Miljøforvaltningen
mail: miljoe@tmf.kk.dk